Oszczędność pieniędzy

moneyIstnieją praktyczne sposoby na oszczędzanie z zainstalowanym oprogramowaniem NetSupport School, takie jak na przykład włączanie i wyłączanie wszystkich komputerów w sali lekcyjnej z poziomu komputera nauczyciela. Komputery, które przypadkowo pozostały włączone nie stanowią już problemu i nie trzeba sprawdzać wszystkich po kolei. Zarządzanier drukarkami również może być kontrolowanie centralnie, co oznacza koniec ze stratami papieru i nieuprawnionymi wydrukami. Zmniejszenie obciążenia sieci może także znacznie przyczynić się do zredukowania konsumpcji energii, a zatem wpływa zarówno na ogólną energooszczędność jak i lepsze gospodarowanie czasem.


Oszczędność czasu

timeNauczyciele mogą na wiele sposobów oszczędzić czas dzięki NetSupport School, począwszy od włączania i wyłączania wielu komputerów PC po monitorowanie 30 komputerów z jednego centralnego punktu. NetSupport School pomaga również oszczędzić czas technikom, poprzez zdalne reagowanie na problemy i niezwłoczne ich rozwiązywanie w bezpieczny sposób. Monitorowanie sieci jest ułatwione dzięki Konsoli Techników i zapewnia podgląd całej szkoły; możliwe jest grupowanie komputerów według sal, podświetlanie komputerów aktualnie połączonych z nauczycielami oraz niezwykle istotne sprawdzanie stanu każdego komputera w czasie rzeczywistym.


Współpraca

collabUczenie się we współpracy to sytuacja, w której dwie lub więcej osób uczą się bądź starają się nauczyć czegoś wspólnie. NetSupport School został zaprojektowany specjalnie na potrzeby takich sytuacji. Uczenie się we współpracy jest propagowane przez Ofsted w Wielkiej Brytanii, a NetSupport School uwzględnia ten projekt nie tylko poprzez wsparcie dla najlepszej praktyki Ofsted, ale także przez dedykowane funkcje, wspomagające Ocenę Nauki (AFL) w klasie. Współpraca w klasie stymuluje umiejętność dyskutowania, pracy zespołowej i rozwiązywania problemów.


Środowisko

environPełna kontrola nad drukarkami w klasie ma bezpośrtedni wpływ środowiskowy na zużycie papieru. NetSupport School stosuje również zasady Podglądu/Ustawiania wykorzystania mocy przez studentów i nauczycieli, pozwalając uregulować czas aktualizacji systemu Windows na komputerach PC poprzez wybór czasu, w którym dokonywanie aktualizacji jest najtańsze. Ponadto, nauczyciel nie potrzebuje już papieru; można jednorazowo wysłać dokument elektroniczny całej klasie.

 


eBezpieczeństwo

eSafetyNetSupport School zapewnia wszystkie kluczowe funkcje, pozwalające szkole monitorować zachowania internetowe uczniów, zapewniać dostępność nauczyciela i możliwość przekazywania mu próśb studentów o pomoc, a także upowszechniać świadomość zagrożeń i odpowiedzialności związanej z korzystaniem z internetu. NetSupport School jest również zaprojektowany do integracji z NetSupport Protect, w celu ochrony komputerów przed niechcianymi lub złośliwymi zmianami oraz kontroli dostępu do takich nośników wymiennych jak USB, a także do łączenia z produktami stron trzecich, np. Securus – w celu tworzenia jeszcze szerszych profilów eBezpieczeństwa.


Najlepsza praktyka

bestpracticeWiele funkcji NetSupport School jest specjalnie oferowanych w zgodności z zaleceniami edukacyjnymi i przyjętą „Najlepszą praktyką". NetSupport School oferuje możliwość podglądu szczegółów lekcji i jej wyników przez wszystkich studentów, a Dzienniki Studentów zawierają pełny zapis kontekstowy głównej treści każdej lekcji (cenna funkcja dla nieobecnych studentów). Na potrzeby efektywnego oceniania w klasie, unikatowy moduł P i A NetSupport School oferuje narzędzia szybkiego i prostego oceniania 1:1, koleżeńskiego i grupowego. Funkcje dla Grup oraz Liderów grup zapewniają zróżnicowanie w klasie; ciche prośby o pomoc i monitorowanie klawiatury zapewniają skuteczne bezpieczeństwo studentów w połączeniu z narzędziami kontroli Internetu, Komunikatora i Aplikacji.

 

 

JSN Corsa template designed by JoomlaShine.com