APLIKACJA NAUCZYCIELA DLA Windows 10win10-ss

W wersji 12 programu NetSupport School wprowadzono całkowicie nową, zaprojektowaną dla Windows 10 aplikację nauczyciela Teacher App for Windows 10. Aplikacja ma na celu pełniejsze wykorzystanie możliwości pracowni mobilnej poprzez operowanie ekranami dotykowymi na urządzeniach z systemem Windows 10. Zoptymalizowano również interfejs użytkownika po stronie studentów.

Funkcje dostępne w nowej aplikacji nauczyciela Teacher App obejmują: udostępnianie studentom informacji o temacie i celu zajęć, listę obecności, monitorowanie ekranów studentów, obsługę próśb o pomoc i inne. Zapewniono rozszerzone monitorowanie i kontrolę dostępu do internetu wraz z obsługą nowej przeglądarki Microsoft Edge, pomiar i kontrolę użytkowania aplikacji w trybie pulpitu oraz ze sklepu. W celu ściślejszego zintegrowania z Windows 10, nauczyciele mogą m.in. zdalnie uruchamiać aplikacje Office 365 oraz zdalnie otwierać strony internetowe oraz dostępne przez przegladarkę zasoby za pośrednictwem specjalnego modułu.

Aby ocenić postępy studentów i zrozumienie materiału, nauczyciel ma do dyspozycji unikalny moduł pytań i odpowiedzi, pozwalający na zastosowanie wielu sposobów odpytywania: pytania zadawane werbalnie, odbijanie pytania, losowanie do odpowiedzi, pierwszy odpowiada, praca w grupach, wzajemne ocenianie, teleturniej. Dostępny jest również moduł ankietowania, pozwalający przeprowadzić podsumowanie zajęć.

Materiały źródłowe mogą być dostarczone wszystkim studentom w tle za pomoca modułu transferu plików.

Nowa aplikacja NetSupport Teacher App jest dostarczana równolegle z tradycyjnym programem nauczyciela NetSupport School. Można ja pobrac ze sklepu Windows. Usprawniono również program studenta - NetSupport School Student, który zawiera poprawki zapewniające pełną kompatybilność z Windows 10, obsługę najnowszej przegladarki internetowej oraz ekranów dotykowych.

Download NSS for Windows 10 Download NSS for Windows 8

NetSupport School Tutor DLA SYSTEMU Android

NetSupport School Tutor dla systemów Android, do instalacji na tabletach nauczycielskich z tym systemem (wersja 4.0.3 i nowsze), rozszerza funkcjonalność produktu o obsługę dedykowanych sal lekcyjnych opartych na tabletach, umożliwiając połączenie nauczyciela z urządzeniem każdego studenta i komunikację oraz udzielanie wsparcia w czasie rzeczywistym.

Uwaga: Tablet studenta musi mieć uruchomioną aplikację NetSupport School Student - również dostępną do pobrania w sklepie.

tablets-ss-6Główne funkcje przy połączeniu z urządzeniami studentów:

 • Widok Miniatur: Miniatury każdego urządzenia studenta pozwalają nauczycielowi monitorować aktywność w sali lekcyjnej w pojedynczym widoku.* Aby prowadzić bardziej szczegółowe monitorowanie, nauczyciel może dyskretnie zobaczyć widok ekranu dowolnie wybranego studenta.
 • Ocena studentów w czasie rzeczywistym: Moduł Pytanie i Odpowiedź (PiA) pozwala nauczycielowi przeprowadzić ocenę indywidualną oraz koleżeńską danego studenta. Po werbalnym zadaniu pytania klasie, można wybrać studentów do odpowiedzi. Wyboru można dokonać losowo (z puli), na podstawie kolejności odpowiedzi lub w zespołach. Można przekazywać pytania do wielu studentów, zapraszać studentów do oceny wybranej odpowiedzi oraz rejestrować wyniki indywidualne i zespołowe.
 • Ankiety Klasowe: Nauczyciele mogą na bieżąco przeprowadzać ankiety, oceniające wiedzę studentów oraz ich poziom zrozumienia tematu. Studenci mogą odpowiadać na zadane pytania w czasie rzeczywistym, a nauczyciel może wyświetlić wyniki całej klasie, co daje studentom błyskawiczny raport na temat ich postępów.
 • Dziennik Studentów: Nauczyciel może wymagać, aby na początku zajęć każdy student podał standardowe i/lub wybrane informacje, pozwalające utworzyć szczegółowy dziennik.
 • Cele lekcji: Po połączeniu, studenci są zapoznawani ze szczegółami bieżącej lekcji, wraz z ogólnymi celami oraz oczekiwanymi rezultatami nauczania (jeżeli nauczyciel udostępni takie informacje).
 • Czat i Wiadomość: Funkcja pozwala rozpocząć sesję czatu pomiędzy nauczycielem a studentem oraz wysyłać wiadomości z urządzenia nauczyciela do jednego, wybranych lub wszystkich urządzeń studentów.
 • Żądanie pomocy: Studenci mogą dyskretnie zawiadomić nauczyciela o potrzebie uzyskania pomocy.
 • Uruchamianie witryn internetowych: Pozwala na zdalne uruchomienie wybranej witryny na urządzeniach studentów.
 • Nagrody studentów: Nauczyciel może przydzielić studentom „nagrody" w uznaniu ich dobrej pracy lub zachowania.
 • Transfer plików: Nauczyciel może jednorazowo dokonać transferu plików do wybranego studenta lub wielu urządzeń studentów.
 • Zablokuj/Wygaś ekran: Zapewnienie uwagi studentów podczas prezentacji, poprzez zablokowanie lub wygaszenie ich ekranów.
 • Wskaźniki WiFi/Baterii: Możliwość wyświetlenia bieżącego stanu baterii urządzenia w sieci bezprzewodowej każdego połączonego tabletu studenta.
 • Połączenie ze Studentami: NetSupport School zapewnia szybki i prosty sposób połączenia z pożądanymi urządzeniami studentów. Nauczyciel może utworzyć „sale" z wyprzedzeniem, zaś urządzenia studentów mogą zostać skonfigurowane na jedną z nich. Na początku lekcji wystarczy, że nauczyciel zaznaczy, z którą wcześniej zdefiniowaną salą należy się połączyć. Przemieszczający się studenci też mają możliwość połączenia z daną salą.

NetSupport School Tutor dla systemu Android można bezpłatnie wypróbować w swoim środowisku przez 30 dni, a następnie używać wraz z posiadanym oprogramowaniem NetSupport School. Alternatywnie, dodatkowe licencje można nabyć u swojego sprzedawcy NetSupport.

*Funkcja przechwytywania ekranu jest obsługiwana na tabletach studentów, gdy zainstalowany jest dodatkowy pakiet narzędzi NetSupport School „Extended Features". Dostępne dla większości wiodących producentów tabletów.

ios-qaNetSupport School Student dla systemu iOS (v1.30)

Aplikacja Student dla systemu iOS obsługuje: moduł Pytanie i Odpowiedź; wsparcie iOS8.

Moduł Pytanie i Odpowiedź

Studenci korzystający z tabletów z systemem iOS mogą teraz uczestniczyć w prowadzonej przez nauczyciela sesji Pytanie i Odpowiedź. Funkcja ta zachęca do aktywnej oceny nauki w klasie, pozwalając nauczycielom na wprowadzanie do zajęć nowych stylów odpytywania (np. na zasadzie podawania piłki w koszykówce), podkreślanie kluczowych punktów lekcji i szybkie ocenianie stopnia zrozumienia tematu przez uczniów.

Nauczyciel może zadawać klasie pytania werbalne; wybierać studentów na podstawie szybkości odpowiedzi - jako drużynę lub losowo; odbijać pytania do wielu osób na raz; prosić klasę o wzajemne ocenianie odpowiedzi; oraz punktować odpowiedzi w trakcie całego procesu.

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji i pobrać pliki.

Obsługa funkcji dotykowych – Windows 8/8.1

touchscreenPodczas wyświetlania Studenta na urządzeniu wyposażonym w interfejs dotykowy (Tutor również musi posiadać urządzenie dotykowe), można włączyć dotykowe obramowanie. Pozwala ono na łatwiejszy dostęp do funkcjonalności Windows 8 lub 8.1 związanej z używaniem dotykowych gestów przeciągania.

Użyj ustawień wydajności po wykryciu urządzenia bezprzewodowego

Przy włączonej sieci bezprzewodowej, NetSupport School Tutor jest skonfigurowany do automatycznej optymalizacji wydajności połączenia bezprzewodowego. Tę nową opcję konfiguracji Tutora można w razie potrzeby wyłączyć.

NetSupport School Student dla systemu Android v2.10

Obecnie aplikacja Student dla systemu Android obsługuje dwa z głównych narzędzi zarządzania klasą NetSupport School: moduł Pytanie i Odpowiedź oraz Transfer Plików.

Moduł Pytanie i Odpowiedź

Studenci korzystający z tabletów z systemem Android mogą teraz uczestniczyć w prowadzonej przez nauczyciela sesji Pytanie i Odpowiedź. Funkcja ta zachęca do aktywnej oceny nauki w klasie, pozwalając nauczycielom na wprowadzanie do zajęć nowych stylów odpytywania (np. na zasadzie podawania piłki w koszykówce), podkreślanie kluczowych punktów lekcji i szybkie ocenianie stopnia zrozumienia tematu przez uczniów.

android-qaNauczyciel może zadawać klasie pytania werbalne; wybierać studentów na podstawie szybkości odpowiedzi - jako drużynę lub losowo; odbijać pytania do wielu osób na raz; prosić klasę o wzajemne ocenianie odpowiedzi; oraz punktować odpowiedzi w trakcie całego procesu.

Transfer Plików

Nauczyciele mogą teraz przeprowadzać transfer plików w obydwu kierunkach z wybranym tabletem studenckim lub wieloma urządzeniami jednocześnie, przy pomocy pojedynczego działania. Uczniowie mogą uzyskać dostęp do plików z nowego okna „Eksplorator plików".

Dodano również nową opcję konfiguracji:

Uruchom podczas startu systemu

NetSupport School Student może teraz zostać skonfigurowany do automatycznego uruchomienia po włączeniu tabletu.

Automatyczne logowanie do ustalonej sali

Gdy urządzenia znajdują się w ustalonej sali lekcyjnej, można skonfigurować Studenta NetSupport School tak, aby nie tylko uruchamiał się on przy starcie systemu, ale też automatycznie łączył z ustaloną salą.

Można zabezpieczyć konfigurację hasłem, aby uniemożliwić wprowadzenie jakichkolwiek zmian.

Poprawiona wydajność NetSupport School w trakcie podglądu urządzenia studenta lub pokazu ekranu nauczyciela na urządzeniach studenckich oznacza, że współdzielenie informacji może odbywać się w szybki i łatwy sposób.

 

Wcześniej wydane funkcje w wersji 11.41

NetSupport Student dla iOS

iOS-ssNajnowsza wersja rozszerza możliwości aplikacji NetSupport School na obsługę własnych urządzeń studentów oraz coraz bardziej popularnych technologii mobilnych stosowanych w warunkach klasowych, dzięki nowej aplikacji Student dla urządzeń iOS.

NetSupport School Student dla systemu iOS umożliwia studentom korzystającym z urządzeń tego systemu, przyłączenie się do zajęć prowadzonych w NetSupport.

Kluczowe funkcje dla łączenia studentów korzystających z urządzeń iOS:

 • Rejestr studentów: Nauczyciel może zażądać standardowych oraz/lub indywidualnych informacji od każdego studenta na początku każdej lekcji i stworzyć z tych danych szczegółowy rejestr.
 • Połączenie ze studentami: Nauczyciel może wyszukiwać tablety studentów (z aplikacji na pulpicie) lub zezwolić studentom na bezpośrednie połączenie z odpowiednią klasą ze studenckich urządzeń iOS.
 • Cele lekcji: Po nawiązaniu połączenia, studenci otrzymują informacje o aktualnej lekcji (jeśli są one udostępnione przez nauczyciela) oraz ogólne cele i przewidywane rezultaty edukacyjne.
 • Wysyłanie wiadomości: Nauczyciel może wysyłać komunikaty do jednego wybranego tabletu lub do wszystkich. Studenci otrzymują dźwiękowe i wizualne powiadomienia o odebranych komunikatach; mogą je przeglądać i zarządzać nimi.
 • Czat: Zarówno student jak i nauczyciel mogą inicjować czat i uczestniczyć w dyskusjach grupowych.
 • Prośba o pomoc: Studenci mogą dyskretnie powiadomić nauczyciela, gdy potrzebują pomocy. Powiadomienie jest wysyłane na pulpit nauczyciela, który może nawiązać kontakt z danym studentem. Ponadto, w górnej części tabletu studenta pojawia się czerwony pasek narzędzi, który pozwala nauczycielowi łatwo identyfikować studentów potrzebujących pomocy w miarę poruszania się w klasie.
 • Sondaż klasy: W ramach oceny studentów i klasy, nauczyciel może przeprowadzać bieżące sondaże, pozwalające ocenić poziom wiedzy i zrozumienia studentów. Studenci mogą odpowiadać na pytania w czasie rzeczywistym, a nauczyciel może pokazać odpowiedzi całej klasie, przekazując studentom bieżące informacje o ich postępach.
 • Udostępnianie ekranu: Podczas prezentacji nauczyciel może pokazać pulpity studentów podłączonym tabletom, a studenci mają wówczas możliwość korzystania z ekranu dotykowego, aby dokonywać zmniejszania, przesuwania i powiększania - w celu zaznaczenia kluczowych informacji.
 • Stan baterii: Wyświetlanie stanu naładowania baterii wszystkich podłączonych urządzeń studentów.
 • Opcje konfiguracji: Nauczyciele mogą wstępnie skonfigurować każdy tablet iOS przy pomocy ustawień łączności klasy lub automatycznie wdrożyć ustawienia do każdego urządzenia przez program NetSupport School Tutor.

Kliknij Tutaj aby uzyskać więcej informacji i pobrać pliki.


android-thumbsNetSupport School Student dla tabletów Android v2

Najnowsza wersja pozwala nauczycielom:

 • Zdalnie uruchamiać wybraną stronę internetową na jednym lub wielu tabletach studenckich.
 • Zdalnie przydzielać „nagrody" studentom w celu wyróżnienia dobrej pracy lub zachowania.
 • Wygaszać ekrany studentów, by przyciągnąć uwagę.
 • Wyświetlać aktualny bezprzewodowy stan naładowania baterii dla każdego połączonego studenta.

Dodatkowo, dla obsługiwanych urządzeń*:

 • Wyświetlać miniatury wszystkich połączonych tabletów studentów z komputera Tutora.
 • Zbliżać widok, aby wyświetlać większe miniatury dowolnego wybranego tabletu studenta.

* Obsługiwane urządzenia pochodzą od sprzedawców, którzy dostarczyli w swoich tabletach dodatkowe przywileje dostępu, wymagane przez monitoring ekranu.


Zoptymalizowana Wydajność Sieci (IP Multicast)

W niektórych środowiskach, aktywność sieciowa może być zredukowana dzięki użyciu technologii multicastu zamiast broadcastu, w której dane są wysyłane tylko do urządzeń, które wyraźnie ich żądają. By zapewnić działanie we wszystkich środowiskach, NetSupport School oferuje teraz wsparcie zarówno dla trybu broadcast, jak i multicast.


Transfer Plików

Najnowsza wersja NetSupport School oferuje funkcję folderów na żywo. Podczas inicjalizacji transferu plików do komputera zdalnego, ścieżka do dowolnych otwartych folderów (okienka Eksploratora) na pulpicie Nauczyciela lub Studenta zostaje wyświetlona u góry okna widoku transferu plików, by ułatwić szybki wybór.

 

Wcześniej wydane funkcje w wersji 11.30

NetSupport School Student dla tabletów Android

Program NetSupport School Student dla urządzeń Android, który można zainstalować na każdym tablecie z tym systemem, daje nauczycielowi możliwość połączenia z każdym studentem w klasie zarządzanej przez NetSupport School, pozwalając na interakcję i wsparcie w czasie rzeczywistym.

Kluczowe funkcje:

 • Rejestr studentów: Nauczyciel może zażądać standardowych oraz/lub indywidualnych informacji od każdego studenta na początku każdej lekcji i stworzyć z tych danych szczegółowy rejestr.
 • Połączenie ze studentami: Nauczyciel może wyszukiwać tablety studentów (z aplikacji na pulpicie) lub zezwolić studentom na bezpośrednie połączenie z odpowiednią klasą ze studenckich urządzeń Android.
 • Cele lekcji: Po nawiązaniu połączenia, studenci otrzymują informacje o aktualnej lekcji (jeśli są one udostępnione przez nauczyciela) oraz ogólne cele i przewidywane rezultaty edukacyjne.
 • Wysyłanie wiadomości: Nauczyciel może wysyłać komunikaty do jednego wybranego tabletu lub do wszystkich. Studenci otrzymują dźwiękowe i wizualne powiadomienia o odebranych komunikatach; mogą je przeglądać i zarządzać nimi.
 • Czat: Zarówno student jak i nauczyciel mogą inicjować czat i uczestniczyć w dyskusjach grupowych.
 • Prośba o pomoc: Studenci mogą dyskretnie powiadomić nauczyciela, gdy potrzebują pomocy. Powiadomienie jest wysyłane na pulpit nauczyciela, który może nawiązać kontakt z danym studentem. Ponadto, w górnej części tabletu studenta pojawia się czerwony pasek narzędzi, który pozwala nauczycielowi łatwo identyfikować studentów potrzebujących pomocy w miarę poruszania się w klasie.
 • Sondaż klasy: W ramach oceny studentów i klasy, nauczyciel może przeprowadzać bieżące sondaże, pozwalające ocenić poziom wiedzy i zrozumienia studentów. Studenci mogą odpowiadać na pytania w czasie rzeczywistym, a nauczyciel może pokazać odpowiedzi całej klasie, przekazując studentom bieżące informacje o ich postępach.
 • Blokada ekranu: Nauczyciel może zablokować ekrany studentów podczas prezentacji, gdy sytuacja wymaga skupienia uwagi.
 • Udostępnianie ekranu: Podczas prezentacji nauczyciel może pokazać pulpity studentów podłączonym tabletom, a studenci mają wówczas możliwość korzystania z ekranu dotykowego, aby dokonywać zmniejszania, przesuwania i powiększania - w celu zaznaczenia kluczowych informacji.
 • Opcje konfiguracji: Nauczyciele mogą wstępnie skonfigurować każdy tablet Android przy pomocy ustawień łączności klasy lub automatycznie wdrożyć ustawienia do każdego urządzenia przez program NetSupport School Tutor.

Czat: Mozna otworzyc sesje dyskusyjna, wlaczajac w nia wszystkich lub wybranych Uczniów, z mozliwoscia dzielenia sie uwagami z cala klasa.

 

Wcześniej wydane funkcje w wersji 11.20

Rozszerzona obsługa Windows 8 (Metro)

Dodanie obsługi pulpitów Windows 8, daje nauczycielom i technikom teraz możliwość interakcji i kontrolowania urządzeń studentów z interfejsem Windows 8 (Metro):

Kontrola Internetu

 • Zezwalanie na dostęp tylko do określonych witryn.
 • Blokowanie całego dostępu do Internetu lub ograniczanie do użytkowników z listy upoważnionych.
 • Korzystanie z funkcji bezpiecznego wyszukiwania, SafeSearch, w celu zapobiegania wyświetlaniu nieodpowiedniej treści w wynikach.
 • Blokowanie dostępu FTP.

Kontrola aplikacji

 • Zezwalanie na uruchamianie tylko dozwolonych aplikacji.
 • Uniemożliwianie uruchamiania zabronionych aplikacji.
 • Monitorowanie korzystania z otwartych aplikacji.
 • Zmiana aktualnie wyświetlanej aplikacji.
 • Zamykanie aplikacji w systemach wybranych studentów poprzez jednorazowe działanie, z opcją zapisania pracy.
 • Wymuszanie zamknięcia aplikacji bez powiadomienia.
 • Uruchamianie aplikacji na urządzeniach studentów.

Szybkie uruchamianie / Sterowanie z pulpitu

Opcja szybkiego uruchamiania, Quick Launch, wprowadzona w wersji 11, pozwala nauczycielom w natychmiastowy sposób zdalnie uruchamiać aplikacje oraz określone dokumenty lub witryny w wybranych lub we wszystkich komputerach studentów. Obecnie ta funkcja obsługuje również aplikacje Windows 8 Metro.

Sterowanie pulpitu studenta obejmuje teraz opcję przełączania pomiędzy pulpitem Windows 8 a interfejsami Metro.

Konsola Techniczna

Pozwala obecnie na uwzględnienie w ograniczeniach „zawsze włączone" aplikacji Windows 8 Store Metro oraz stron internetowych oglądanych w przeglądarkach Windows 8 Metro.

Rozszerzone wsparcie dla Google Chrome OS

Najnowsza wersja rozszerza obsługę NetSupport School dla studentów korzystających z netbooków z systemem Google Chrome OS:

 • Pokaz ekranu nauczyciela. Zapewnienie uwagi i koncentracji studentów podczas prezentacji, przez wyświetlenie pulpitu nauczyciela na ekranach wybranych studentów.
 • Pokaz aplikacji wybranym studentom.
 • Zdalne sterowanie. Oprócz dyskretnego monitorowania ekranów studentów (tryb oglądu, Watch Mode), nauczyciele mają teraz możliwość interakcji z pulpitami studentów poprzez zdalne sterowanie w czasie rzeczywistym (tryb współdzielenia, Share Mode). Jest to doskonała forma pomocy i wsparcia 1:1 dla studentów, stosownie do potrzeb.

chromescreens

Zapraszamy na stronę Chrome, gdzie można znaleźć dalsze informacje i pobrać najnowszą wersję rozszerzenia NetSupport School Student dla Chrome.

Optymalizacja NetSupport School dla środowiska bezprzewodowego

NetSupport School korzysta z zaawansowanych technik, pozwalających ograniczać skutki użytkowania zawodnej sieci bezprzewodowej. W najnowszej wersji dodaliśmy wiele opcji konfiguracji, które pomagają zredukować ilość danych przesyłanych w sieci, co przekłada się na lepszą efektywność jej działania.

Nasz wygodny informator zawiera więcej informacji na temat kroków, jakie można podjąć, aby zoptymalizować NetSupport School na potrzeby środowiska bezprzewodowego Kliknij tutaj, aby pobrać kopię.

Nowe i rozbudowane funkcje: Wersja 11

Oprogramowanie NetSupport School od wielu lat ewoluuje, aby móc sprostać wyzwaniom nowoczesnej klasy i zachować konkurencyjność w stale zmieniającym się środowisku IT.

Każde nowe wydanie programu koncentruje się nie tylko na wprowadzaniu innowacyjnych funkcji, ale także na weryfikowaniu istniejących funkcjonalności, w celu zapewnienia ich aktualności i zgodności z nowoczesnymi praktykami nauczania.

Mając na względzie powyższe cele, Wersja 11 NetSupport School dostarcza nowe, unowocześnione funkcje, zapewnia większą efektywność i oferuje wsparcie dla pojawiających się technologii –z użyciem świeżego i atrakcyjnego interfejsu użytkownika


Moduł „Pytania i odpowiedzi"

Nowy moduł „Pytania i odpowiedzi" oferuje prosty, interesujący zestaw narzędzi, zachęcających do aktywnej oceny postępów uczniów w klasie. Moduł pozwala nauczycielowi podkreślić kluczowe punkty nauczania i jednocześnie sprawdzić zrozumienie tematu przez uczniów podczas lekcji.

q-a-screenKorzystając z opcji „konkurs", nauczyciel może szybko zadawać klasie werbalne pytania, wybierać studentów na podstawie szybkości odpowiedzi, zespołowo lub losowo. Nagrody można przyznawać i monitorować dla poszczególnych osób lub dla całych zespołów.

Główną zaletą tej funkcji jest możliwość szybkiej i efektywnej oceny zespołów i pojedynczych studentów, a także możliwość wprowadzania do lekcji nowych stylów odpytywania, np. na zasadzie podawania piłki w koszykówce.

 • Rodzaj pytania: pierwsza odpowiedź.
 • Rodzaj pytania: podaj odpowiedź.
 • Rodzaj pytania: wybór losowy.
 • Możliwość losowego łączenia studentów w zespoły.
 • Możliwość określania liczebności zespołów.
 • Możliwość tworzenia zespołów w oparciu o Domy/Barwy.
 • Możliwość „odbicia" pytania do kolejnego studenta.
 • Możliwość ustalenia czasu na zastanowienie dla studentów przed odpowiedzią.
 • Możliwość ustalenia limitu czasu na odpowiedź przez uczniów.
 • Możliwość wyłączenia studentów z kolejnej tury pytań, jeżeli odpowiedzą poprawnie.
 • Możliwość wyłączenia studentów z kolejnej tury pytań, jeżeli odpowiedzą niepoprawnie.
 • Opcja oceny przez innych studentów.
 • Możliwość zdobywania punktów indywidualnie lub zespołowo.
 • Opcja odjęcia punktu za niepoprawną odpowiedź.

 

Wcześniej wydane funkcje w wersji 11

Aplikacja Tutor Assistant dla systemów Apple iOS i Android

Wersja 11 wprowadza nowy element, dostępny do bezpłatnego pobrania w Apple iTunes Store i Google Play Store.

Aplikacja NetSupport Tutor Assistant, przeznaczona do wykorzystania w istniejącym środowisku klasowym, zarządzanym przez NetSupport, stanowi rozszerzenie tradycyjnej aplikacji Tutor i pozwala nauczycielom na większą mobilność w pracowni komputerowej, jednocześnie stanowiąc doskonałe narzędzie na potrzeby monitorowania postępów studentów przez asystentów nauczyciela.

Aplikacja jest kompatybilna z urządzeniami iPad, iPod, iPhone, tablet Android i smartfon i po zainstalowaniu w urządzeniu paruje się z oprogramowaniem NetSupport Tutor, dając nauczycielom swobodę poruszania się w klasie, przy zachowaniu kontroli nad klawiaturą i możliwości monitorowania wszystkich komputerów studentów.

teacher-assist

Funkcje obsługiwane na tabletach:

 • Obsługa iPadów i tabletów z systemem Android.
 • Podgląd miniatur studentów.
 • Wyślij studentom zdefiniowany komunikat.
 • Blokuj niedozwolone witryny.
 • Ustaw dozwolone witryny.
 • Zablokuj cały dostęp do Internetu.
 • Zablokuj/odblokuj komputery studentów.
 • Wyloguj komputery studentów.
 • Wygaś/włącz ekrany studentów.
 • Ogranicz drukowanie przez studentów.
 • Ustaw dozwolone aplikacje.
 • Blokuj niedozwolone aplikacje.
 • Wybierz grupę uczniów.
 • Widok szczegółów.
 • Pokaż powiadomienia o prośbach studentów o pomoc.
 • Powiększ widok studenta.
 • Uporządkuj studentów według nazwy/nauczyciela.
 • Podgląd bieżącej aplikacji.
 • Podgląd bieżących witryn.
 • Ustaw hasło połączenia.
 • Znak programu Tutor, pokazujący liczbę aktualnie podłączonych aplikacji Tutor Assistant.

os-logoFunkcje obsługiwane na smartfonach:

 • Obsługa smartfonów z systemem Android i Apple iOS.
 • Wyślij zdefiniowany komunikat do studentów.
 • Zablokuj niedozwolone witryny.
 • Ustaw zatwierdzone witryny.
 • Zablokuj cały dostęp do Internetu.
 • Zablokuj/Odblokuj komputery studentów.
 • Wyloguj komputery studentów.
 • Wygaś/Włącz ekrany studentów.
 • Ogranicz drukowanie przez studentów.
 • Ustaw zatwierdzone aplikacje.
 • Zablokuj niedozwolone aplikacje.
 • Ustaw hasło dla połączenia.

tech-screenKonsola techniczna

Wersja 11 wprowadza szereg ulepszeń w Konsoli technicznej, zorientowanych wokół dwóch kluczowych obszarów funkcjonalności. Po pierwsze, wprowadzono Politykę bezpieczeństwa, zgodnie z którą wszystkie komputery można sprawdzać pod kątem zdefiniowanych przepisów, szybko identyfikując urządzenia nie posiadające oprogramowania antywirusowego, sprawdzając aktualizacje Windows oraz stopień ochrony Internetu.

Po drugie, narzędzie Zarządzania przepisami pozwala NetSupport definiować ograniczenia i na stałe wprowadzać je w danej szkole.

Obecnie, rozwiązania na potrzeby zarządzania klasą oferują kontrolę wykorzystania na czas trwania lekcji i wszystkie ograniczenia tracą moc w momencie odłączenia komputera nauczyciela. W programie NetSupport School 11 ograniczenia są wprowadzane centralnie i mają zastosowanie przez cały czas. Podczas lekcji można je anulować poprzez specjalne ustawienia nauczycielskie.

Nowe i rozszerzone funkcje w Konsoli technicznej:

 • Zobacz/Ustaw Politykę zarządzania poborem mocy przez studentów i nauczycieli.
 • Zobacz/Ustaw Politykę aktualizacji Windows przez studentów i nauczycieli.
 • Zobacz/Ustaw Politykę kontroli dostępu użytkownika przez studentów i nauczycieli.
 • Zobacz stan ochrony antywirusowej dla studentów i nauczycieli.
 • Zobacz/Ustaw Politykę zapory ogniowej Windows dla studentów i nauczycieli.
 • Zobacz stan ochrony Spyware dla studentów i nauczycieli.
 • Zobacz/Ustaw filtr antyphishingowy przeglądarki Internet Explorer dla studentów i nauczycieli.
 • Zobacz/Ustaw Politykę trybu zabezpieczonego przeglądarki Internet Explorer dla studentów i nauczycieli.
 • Zobacz stan zabezpieczenia NetSupport dla studentów i nauczycieli.
 • Edytuj rejestr zdalnego systemu.
 • Uruchom lokalny monit komendy ze zdalnego systemu na swoim komputerze.
 • Uruchom opcję paska narzędzi aplikacji.
 • Możliwość ustawienia ograniczeń aplikacji „Zawsze włączone" dla studentów i nauczycieli.
 • Możliwość ustawienia ograniczeń internetowych „Zawsze włączone" dla studentów i nauczycieli.
 • Możliwość ustawienia ograniczeń USB „Zawsze włączone".
 • Możliwość ustawienia ograniczeń CD/DVD „Zawsze włączone".
 • Możliwość ustawienia ograniczeń drukarki „Zawsze włączone".
 • Wygodny suwak do zmiany rozmiaru miniatur, ustawiania odstępu aktualizacji bądź automatycznego dostosowywania rozmiaru miniatur na pasku stanu.
 • Większa efektywność Dystrybucji plików.
 • Wsparcie dla chromebooków Google.
 • Wyszukuj studentów wg nazw.
 • Wyszukuj studentów wg urządzeń.
 • Wyszukuj studentów wg sali.
 • Pokaż siłę sygnału bezprzewodowego w Konsoli technicznej.
 • Pokaż stan baterii w Konsoli technicznej.
 • Opcja Zobacz stan Potwierdzenia użytkownika dla studentów i nauczycieli.
 • Opcja Zobacz stan klucza zabezpieczającego dla studentów i nauczycieli.
 • Możliwość manualnego oznaczenia urządzenia jako Tutor.
 • Opcja wykluczenia komputerów nauczycieli z Globalnych przepisów.
 • Opcja automatycznego grupowania komputerów nauczycieli.
 • Zmieniony interfejs Konsoli technicznej.
 • Nowa kolumna Zabezpieczenia w Widoku szczegółów w Konsoli technicznej.
 • Nowa kolumna Polityka w Widoku szczegółów w Konsoli technicznej.
 • Adaptowalne kolumny w Widoku szczegółów w Konsoli technicznej.
 • Szersze kolumny list zasobów, aplikacji, procesów i usług.

Obsługa chromebooków Google studentów

Nowa generacja chromebooków Google ma pomóc szkołom przekazać osiągnięcia technologiczne większej liczbie studentów i NetSupport gwarantuje nauczycielom możliwość zapewniania uczniom efektywnego wsparcia w tym środowisku.

Wersja 11 zawiera w standardzie zestaw wtyczek dla netbooków Chrome OS, pozwalając na ich monitorowanie przez zwykły komputer nauczyciela. Klient NetSupport Chrome jest dostępny do bezpłatnego pobrania w Google Play Store.

NetSupport School pozwala na jednoczesne zarządzanie różnymi urządzeniami, dlatego nie wszyscy studenci muszą korzystać z systemów Chrome. Dostępna jest unikatowa „bramka", zapewniająca możliwość lokalizowania i monitorowania wszystkich studentów, gdy jest to konieczne.chromebook

 • Pokaż miniatury studentów.
 • Wyślij błyskawiczne ankiety studentów.
 • Wyświetl wyniki ankietowania studentów.
 • Wyślij komunikat studentom.
 • Blokuj niedozwolone witryny.
 • Ustaw dozwolone witryny.
 • Blokuj cały dostęp do Internetu.
 • Uruchom witrynę na chromebooku studenta.
 • Blokuj dostęp FTP.
 • Zamknij witrynę na chromebooku studenta.
 • Rejestruj studentów.
 • Konfiguruj tryb Sali.
 • Zmienione okno wprowadzania Szczegółów lekcji.

Wsparcie dla komputerów i tabletów z systemem Windows 8

speedometerWsparcie przed oficjalnym wydaniem dla Windows 8 na komputerach stacjonarnych - zwykłych i uruchamianych dotykowo, a także dla nauczycieli i studentów używających tabletów z systemem Windows 8.


Ulepszony Transfer /Dystrybucja plików

Jest szereg ulepszeń możliwości produktu podczas przekazywania plików studentom i odbierania plików od studentów.

Transfer plików wykorzystuje obecnie UPD dla transferu „jeden do wielu" i dostarcza pliki w ramach klasy 10 razy szybciej.

Oprócz takich funkcji jak Transfer plików 1:1 oraz Dystrybucja plików 1:wielu, oferowane jest innowacyjne narzędzie „Wyślij i odbierz prace", które pozwala na wysyłanie dokumentów przez nauczyciela do wszystkich studentów, a następnie jednorazowe odbieranie prac, jednocześnie dając nauczycielowi informacje w czasie rzeczywistym o stanie każdego wysłanego dokumentu i określenie, które pliki studentów są gotowe do odbioru, a które osoby wymagają przypomnienia.

 • Transfer plików UPD.
 • Wyślij/Odbierz prace UDP.
 • Dostęp do opcji Transferu/Dystrybucji plików bezpośrednio z paska narzędzi programu Tutor.

Ponownie odtwórz pliki

Istotne ulepszenie funkcji „Nagraj i odtwórz" jest zawarte w wersji 11. Funkcja zapewnia nauczycielowi mechanizm rejestrowania działania na docelowym komputerze w celu późniejszego odtworzenia. Nagrania są aktualnie zapisywane w formacie pliku NetSupport.

Wersja 11 posiada nowy Edytor wideo, który pozwala na zmniejszanie i edytowanie plików przeznaczonych do odtwarzania przed ich wyeksportowaniem w formacie AVI lub WMV. Nauczyciele mogą używać zdefiniowanych opcji, a bardziej zaawansowani użytkownicy mają dostęp do nowej aplikacji Edytowanie wideo, która pozwala na zmianę rozdzielczości, jakości dźwięku, punktów rozpoczęcia i zakończenia wideofilmu i znacznie więcej.

Te funkcje to doskonałe narzędzie do budowania biblioteki pokazów, zarejestrowanych w klasie lub przygotowanych wcześniej do włączenia w przyszłe programy robocze.

 • Możliwość zmiany rozdzielczości końcowego zapisu wideo.
 • Możliwość przycinania plików wideo.
 • Pliki wyjściowe w formacie AVI lub WMV.
 • Konfigurowalna jakość dźwięku.
 • Zdefiniowane tryby wideo: Normalny i Wysokiej rozdzielczości.
 • Zaawansowane osobne narzędzia konwersji powtórki.

class-wizardNowy tryb połączenia studentów

Wprowadzenie nowego trybu połączenia, Trybu użytkownika, pozwala nauczycielowi zdefiniować listę studentów do połączenia na podstawie ich zalogowanej nazwy użytkownika. Aby ułatwić dostęp do tego oraz do innych trybów, zostaje wyświetlony nowy Kreator Klasy, gdy program Tutor zostaje wczytany i klasa ponownie uruchomiona.

Kreator klasy pozwala nauczycielowi wybrać tryb, który najlepiej odpowiada jego wymaganiom i przeprowadza nauczyciela przez proces identyfikacji uczniów wymaganych w danej klasie. Można dokonać połączenia według Sali, nazwy komputera, loginu studenta lub poprzez przeszukanie sieci w celu zlokalizowania studentów.

 • Połączenie ze studentami przez identyfikator użytkownika.
 • Nowy przycisk na pasku narzędzi, „Losowy student", w losowy sposób wybiera komputer studenta, z którym nauczyciel nawiąże kontakt.
 • Możliwość określenia liczby studentów wybieranych losowo bezpośrednio z paska narzędzi programu Tutor.
 • Połączenie ze studentami Chromebook.

Dziennik studenta

Już wcześniej wyjątkowy Cyfrowy dziennik studenta został dodatkowo ulepszony, aby pomagać w rejestrowaniu lekcji oraz skuteczniejszemu dostarczaniu treści studentom spoza klasy. Nauczyciele i studenci mogą teraz wybrać istniejący plik dziennika i dodawać do niego kolejne lekcje. Nauczyciele mogą dodawać do dziennika rozdziały, tworzyć zakładki, a nawet synchronizować brakującą treść ze swojego dziennika ze studentem, który opuścił lekcję, bądź też po prostu czynić dokument bardziej profesjonalnym przez dodanie logo szkoły.

Dziennik zapewnia kompletny rejestr wszystkich czynności na lekcji, pomaga w pracy domowej i powtórkach, oferuje cenny zbiór zasobów dla uczniów nieobecnych na lekcji i gwarantuje nauczycielom pełny zapis działań.

 • Kontynuacja dodawania zasobów do istniejącego dziennika.
 • Możliwość nazywania Dziennika studenta.
 • Stan dziennika nauczyciela pokazany na pasku stanu.
 • Ikona paska narzędzi programu Tutor pokazuje teraz, czy dziennik nauczyciela jest uruchomiony.
 • Możliwość szybkiego dodawania notatki do dziennika studenta bezpośrednio z rozwijanego menu.
 • Opcja drukowania dziennika z rozwijanego menu.
 • Możliwość dodawania nazwanych rozdziałów do dziennika studenta.
 • Uwzględnienie Rejestru studenta w dzienniku nauczyciela.
 • Automatyczne tworzenie zakładek w oparciu o rozdziały.
 • Synchronizacja dziennika – jeżeli studentowi brakuje pewnych pozycji, można je wstawić w odpowiednie miejsce, zgodnie z dziennikiem nauczyciela.
 • Cofnij funkcję pozwalającą nauczycielowi lub studentowi usunąć ostatnią dodaną pozycję.
 • Możliwość oznaczenia dziennika znakiem szkoły.

Szybkie uruchomienie / Sterowanie z pulpitu

quicklaunchŁatwość użycia jest kluczem do sukcesu wszystkich produktów NetSupport. Wraz z dodaniem tak wielu nowych funkcjonalności do wersji 11 NetSupport School, wprowadzono szereg zmian w interfejsie użytkownika, aby uprościć użytkowanie programu i zagwarantować nauczycielom natychmiastowy dostęp do wszystkich głównych funkcji.

Nowa funkcja Szybkie uruchomienie łączy funkcjonalności z innych modułów i zapewnia jedno źródło, z którego nauczyciel może błyskawicznie zdalnie uruchamiać aplikacje, określone dokumenty lub witryny na wybranych lub na wszystkich komputerach studentów. Oprócz Szybkiego uruchomienia, wersja 11 ma rozszerzone popularne funkcje Blokuj komputer i Wygaś ekran, a także zawiera opcję „Pokaż pulpit", która niezwłocznie minimalizuje wszystkie aplikacje na komputerze studenta oraz opcję „Wyczyść pulpit", która automatycznie zamyka wszystkie aplikacje na komputerze studenta…. podając ostrzeżenie!


Pasek narzędzi studenta

Wersja 11 oferuje dalsze rozszerzenie opcji unikatowego paska narzędzi studenta, wprowadzając wizualny wskaźnik dla studentów, określający aktualną lekcję, pozostały czas, przyznane nagrody i wiele więcej. Dziennik studenta gwarantuje, że wszelkie kolektywne elementy produktu są dostępne dla studentów. Studenci są niezwłocznie powiadamiani, gdy zostają zastosowane ograniczenia drukowania, Internetu lub sterowania aplikacją i mogą szybko uzyskiwać dostęp do szczegółów dotyczących celów i spodziewanych rezultatów lekcji albo prosić nauczyciela o pomoc.

Pasek narzędzi studenta zmienia kolor, gdy pojawia się prośba o pomoc, dzięki czemu studenci nie muszą podświetlać swojej prośby wobec całej klasy. Dla osób mniej zaawansowanych technicznie, na pasku narzędzi znajduje się opcja, pozwalająca studentom przy pomocy jednego kliknięcia uzyskać dostęp do zasobów lub pamięci USB w celu otwarcia dokumentów bądź określenia, czy wykonali oni prace przesłane przez nauczyciela. Pasek narzędzi to również punkt dostępu, gdy student chce dodać osobiste uwagi lub treści do swojego cyfrowego dziennika. Pasek narzędzi można włączyć lub wyłączyć, stosownie do wymogów lekcyjnych.

 • Zmieniony pasek informacji studenta.
 • Opcja przełączania paska informacji studenta Wł./Wył. z programu Tutor.
 • Ulepszenie na potrzeby obliczania miejsca wymaganego na szczegóły klasy, przy usunięciu poprzedniego nakładania się.
 • Ulepszone „dymki" paska narzędzi studenta.
 • Opcja Nagrody paska informacji studenta obecnie wyświetla liczbę, gdy jest ona większa niż przewidziana.
 • Funkcja alertu, pozwalająca studentom powiadomić nauczyciela, gdy nie mają oni pracy lub potrzebują pomocy.
 • Możliwość zobaczenia pracy wysłanej przez nauczyciela, sortowania plików i oznaczania wykonanej pracy w czasie rzeczywistym oraz zgłoszenie nauczycielowi gotowości do przekazania pracy.
student-toolbar

Interfejs użytkownika

Wersja 11 ma całkowicie zmieniony interfejs. Zachowano poprzedni znajomy układ, ale zweryfikowano i ulepszono wszystkie aspekty nawigacji i dostępu do funkcji. Wszystkie menu w produkcie zostały zaktualizowane; wiele z nich można teraz dokować i odłączać, co pozwala na przemieszczanie ich na pulpicie, dla ułatwienia regularnego użytkowania. Nowy format menu oferuje interaktywne menu, w których m.in. komunikat można wysłać bezpośrednio z menu „komunikacji", bez konieczności uruchamiania osobnego dialogu.

W wersji 11 nie tylko dodaliśmy wiele więcej innowacyjnych i unikatowych funkcjonalności, ale jednocześnie znowu uprościliśmy produkt i uczyniliśmy go bardziej intuicyjnym.

screenshots-template-mini

 • Zmieniony pasek narzędzi programu Tutor.
 • Zmieniony pasek boczny programu Tutor.
 • Wizualny wskaźnik Globalnych przepisów na pasku bocznym programu Tutor.
 • Wizualny wskaźnik Globalnych przepisów dla studentów.
 • Duża ikona aplikacji po najechaniu myszką.
 • Duża ikona aplikacji na miniaturach.
 • Uproszczone menu kontekstowe klienta.
 • Zmieniony pasek narzędzi po minimalizacji programu Tutor.
 • Nowe obrazy paska stanu Okna podglądu dla stanu baterii i siły sygnału bezprzewodowego.
 • Nowe obrazy paska stanu Okna stanu dla stanu baterii i siły sygnału bezprzewodowego.
 • Nowe obrazy paska stanu Okna transferu plików dla stanu baterii i siły sygnału bezprzewodowego.
 • Nowy styl ramki miniatur.
 • Wykorzystanie indywidualnych obrazów studentów podczas drukowania układu klasy.
 • Właściwości klienta poprawnie identyfikują Windows 8 (32 lub 64 bity).
 • Nowy styl rozwijanych list z paska narzędzi programu Tutor, pozwalający na ustawianie dodatkowych opcji.
 • Możliwość wysłania szybkiego komunikatu własnego bezpośrednio z paska narzędzi programu Tutor.
 • Możliwość wyboru wideo do odtworzenia bezpośrednio z paska narzędzi programu Tutor.
 • Możliwość odtworzenia pliku powtórki bezpośrednio z paska narzędzi programu Tutor.
 • Możliwość „przypięcia" rozwijanych menu w formie okien swobodnych.
 • Opcja minimalizacji list elementów. Zatwierdzonych/Niedozwolonych.
 • Nowa ikona grupy na pasku narzędzi komputera Studenta.
toolbar-thumb

Kontrola Internetu
 • Obsługa przeglądarki Google Chrome.
 • Obsługa przeglądarki Mozilla Firefox.
 • Nowa opcja szybkiego uruchamiania z paska narzędzi programu Tutor.

Kontrola aplikacji
 • Możliwość czyszczenia pulpitu studenta.
 • Możliwość minimalizowania aplikacji studentów.
 • Zmiana nazwy funkcji „Wykonaj" na „Uruchom" aplikację.
 • Większe ikony aplikacji nakładają się na ikony studentów.
 • Nowa opcja szybkiego uruchamiania dostępna z paska narzędzi programu Tutor, zastępująca opcję wykonania na pasku narzędzi Klienta.

Grupy
 • Grupuj studentów losowo według zespołów.
 • Grupuj studentów według Domów/Barw.
 • Większy rozmiar dialogu „wybierz grupę".
 • Rozwijana lista grupy pojawia się po kliknięciu menu grupy prawym przyciskiem myszy.
 • Zakładki grupy zmieniają rozmiar, jeżeli nie ma dostatecznie dużo miejsca.
 • „Dymki" grupy obecnie wyświetlają niestandardowe obrazy grup.

Tryby startowe programu Tutor
 • Opcja wyłączenia Globalnej polityki internetowej podczas uruchomienia.
 • Opcja wyłączenia Globalnej polityki dot. Aplikacji podczas uruchomienia.
 • Opcja wyłączenia Globalnej polityki drukowania podczas uruchomienia.
 • Opcja wyłączenia Globalnej polityki dot. urządzeń podczas uruchomienia.

Opcje konfiguracji programu Tutor
 • Możliwość wstępnego zdefiniowania listy Sali programu Tutor.
 • Opcje dołączenia wielu sali do zdefiniowanej listy Sali programu Tutor.

Opcje konfiguracji studentów
 • Wyklucz określone komputery studentów z globalnych przepisów.
 • Włącz Potwierdzenie przez użytkownika dla połączeń Konsoli technicznej.
 • Włącz tryb przechwytywania danych ekranowych.
 • Łatwy dostęp programu Tutor do konfiguracji paska narzędzi studenta.
 • Nowy obraz Ekranu blokady dla obrazów szerokooekranowych.

Zarządzanie drukiem

Funkcja Zarządzania drukarką obecnie pokazuje nauczycielowi liczbę wstrzymanych zadań wydruku, wymagających uwagi.


Moduły testowe
 • Nowy ekran oczekiwania podczas wczytywania testu.

Prośby o pomoc
 • Zmieniony interfejs użytkownika dla próśb o pomoc.
 • Wizualny wskaźnik paska zadań pokazuje nowe prośby o pomoc.
 • Znak paska narzędzi programu Tutor, pokazujący liczbę otwartych próśb o pomoc.

Aktywny katalog
 • Szablony ADMX.

Pokaz
 • Automatyczne kopiowanie brakujących plików wideo w ramach opcji Pokaz wideo.
 • Obecnie Pokaz wideo obsługuje więcej formatów wideo.
 • Dialog powiadamiający, który określa jak zakończyć pokaz.

 

 

JSN Corsa template designed by JoomlaShine.com