windows2 maclinux1 mobile1 chrome1

W odpowiedzi na stale rosnącą popularność technologii mobilnych stosowanych w warunkach klasowych oraz większe wykorzystanie własnych urządzeń studentów, NetSupport posiada obecnie większe możliwości obsługi różnych platform oraz smartfonów.

NetSupport School Student dla systemu Android i iOS umożliwia studentom korzystającym z urządzeń działających w tych systemach, przyłączenie się do zajęć prowadzonych w NetSupport.

Tutor Assistant dla tabletów iOS/Android i smartfonów daje nauczycielowi swobodę ruchu w klasie, przy zachowaniu możliwości monitorowania oraz interakcji.

Student App
gapp-store app-store amazon-app-store
Tutor-Assistant App
gapp-store app-store amazon-app-store

 

Tutor App
gapp-store amazon-app-store

mob Student App - Android/iOS

tablets-schem-studentProgram NetSupport School Student dla urządzeń Android/iOS, który można zainstalować na każdym tablecie z tym systemem*, daje nauczycielowi możliwość połączenia z każdym studentem w klasie zarządzanej przez NetSupport School**, pozwalając na interakcję i wsparcie w czasie rzeczywistym.

Kluczowe funkcje:

Rejestr studentów

Nauczyciel może zażądać standardowych oraz/lub indywidualnych informacji od każdego studenta na początku każdej lekcji i stworzyć z tych danych szczegółowy rejestr.

Połączenie ze studentami

Nauczyciel może wyszukiwać tablety studentów (z aplikacji na pulpicie) lub zezwolić studentom na bezpośrednie połączenie z odpowiednią klasą ze studenckich urządzeń Android/iOS. NetSupport School Student może teraz zostać skonfigurowany do automatycznego uruchomienia po włączeniu tabletu. (Tylko dla systemu Android).

Cele lekcji

Po nawiązaniu połączenia, studenci otrzymują informacje o aktualnej lekcji (jeśli są one udostępnione przez nauczyciela) oraz ogólne cele i przewidywane rezultaty edukacyjne.

Wysyłanie wiadomości

Nauczyciel może wysyłać komunikaty do jednego wybranego tabletu lub do wszystkich. Studenci otrzymują dźwiękowe i wizualne powiadomienia o odebranych komunikatach; mogą je przeglądać i zarządzać nimi.

Czat

Zarówno student jak i nauczyciel mogą inicjować czat i uczestniczyć w dyskusjach grupowych.

Prośba o pomoc

Studenci mogą dyskretnie powiadomić nauczyciela, gdy potrzebują pomocy. Powiadomienie jest wysyłane na pulpit nauczyciela, który może nawiązać kontakt z danym studentem. Ponadto, w górnej części tabletu studenta pojawia się czerwony pasek narzędzi, który pozwala nauczycielowi łatwo identyfikować studentów potrzebujących pomocy w miarę poruszania się w klasie.

Sondaż klasy

W ramach oceny studentów i klasy, nauczyciel może przeprowadzać bieżące sondaże, pozwalające ocenić poziom wiedzy i zrozumienia studentów. Studenci mogą odpowiadać na pytania w czasie rzeczywistym, a nauczyciel może pokazać odpowiedzi całej klasie, przekazując studentom bieżące informacje o ich postępach.

Moduł Pytanie i Odpowiedź

Pozwala nauczycielowi na natychmiastową ocenę studentów oraz przeprowadzenie przez nich wzajemnego oceniania. Można zadać klasie pytania werbalnie, po czym wybrać uczniów do odpowiedzi - losowo, według kolejności zgłoszenia lub w grupach. Można odbijać pytania do wielu studentów, prosić klasę o wzajemne ocenianie wypowiedzi i punktować odpowiedzi w trakcie trwania procesu.

Transfer Plików

Nauczyciele mogą teraz przeprowadzać transfer plików w obydwu kierunkach z wybranym tabletem studenckim lub wieloma urządzeniami jednocześnie, przy pomocy pojedynczego działania. (Tylko dla systemu Android)

Blokada ekranu

Nauczyciel może zablokować ekrany studentów podczas prezentacji, gdy sytuacja wymaga skupienia uwagi. (tylko Android)

Wygaszać ekrany

Wygaszać ekrany studentów, by przyciągnąć uwagę. (tylko Android)

Udostępnianie ekranu

Podczas prezentacji nauczyciel może pokazać pulpity studentów podłączonym tabletom, a studenci mają wówczas możliwość korzystania z ekranu dotykowego, aby dokonywać zmniejszania, przesuwania i powiększania - w celu zaznaczenia kluczowych informacji.

Opcje konfiguracji

Nauczyciele mogą wstępnie skonfigurować każdy tablet Android przy pomocy ustawień łączności klasy lub automatycznie wdrożyć ustawienia do każdego urządzenia przez program NetSupport School Tutor.

Zacznij internetowe

Zdalnie uruchamiać wybraną stronę internetową na jednym lub wielu tabletach studenckich. (tylko Android)

Nagrody

Zdalnie przydzielać „nagrody" studentom w celu wyróżnienia dobrej pracy lub zachowania. (tylko Android)

Wskaźnik baterii/WiFi

Wyświetlanie bieżącego stanu sieci bezprzewodowej (tylko Android) oraz poziomu naładowania baterii wszystkich podłączonych urządzeń studentów.

Dodatkowo, dla obsługiwanych urządzeń: (tylko Android)

Miniatury

Wyświetlać miniatury wszystkich połączonych tabletów studentów z komputera Tutora.

Zbliżać widok

Zbliżać widok, aby wyświetlać większe miniatury dowolnego wybranego tabletu studenta.

Tryb Obserwacji

Nauczyciel może dyskretnie wyświetlać (Tryb Obserwacji) ekran dowolnego połączonego tabletu studenta.


Obsługiwane urządzenia pochodzą od sprzedawców, którzy dostarczyli w swoich tabletach dodatkowe przywileje dostępu, wymagane przez monitoring ekranu.

Uwaga: Program NetSupport School Student dla systemu Android/iOS można użytkować z istniejącymi licencjami NetSupport School (jeśli jest odpowiednia ilość niewykorzystanych licencji). Alternatywnie, dodatkowe licencje wyłącznie dla urządzeń z systemem Android/iOS można wykupić od pośrednika sprzedaży NetSupport, po obniżonej cenie.

* Android w. 4.0 lub późniejsza.
iOS - v6.0 lub późniejsza.

** Wymagana aplikacja NetSupport School Tutor późniejsza

tablets-ss-1 tablets-ss-2

NetSupport School Student dla systemów Android i iOS: przewodnik po instalacji i konfiguracji:

NetSupport School Student dla systemów Android i iOS: przewodnik po instalacji i konfiguracji:

NetSupport School dostarcza narzędzi, niezbędnych do zmaksymalizowania skuteczności nauczania komputerowego. Obecnie można wykorzystać możliwości NetSupport School w urządzeniach z systemem Android.

Aplikację NetSupport School Student dla tabletów Android można zainstalować na każdym tabletów Android. Następnie z pulpitu nauczyciela można połączyć się z każdym systemem, co pozwala na szybką i skuteczną interakcję z każdym studentem.

Aplikacja NetSupport School Student działa na tabletów Android i jest dostępna bezpłatnie w Google Play. Store.

Aplikacja NetSupport School Student działa na tabletów iOS i jest dostępna bezpłatnie w Apple iTunes Store.

Ustaw i skonfiguruj studentów Android

Można wstępnie skonfigurować każde urządzenie przy pomocy chronionych hasłem ustawień łączności klasy z danego urządzenia lub przekazać ustawienia do każdego urządzenia z programu NetSupport School Tutor:

 1. Wybierz {Szkoła}{Tabletów}{Zastosuj ustawienia studentów} z rozwijanego okna Sterowanie.
 2. Pojawia się okno dialogowe Ustawień Studenta.
 3. Wybierz studentów, do których chcesz wysłać ustawienia.
 4. Aby wprowadzić zmiany do ustawień konfiguracji kliknij opcję Modyfikuj.
 5. Pojawi się dialog Modyfikuj ustawienia studenta.
 6. Ustaw wymagane opcje i kliknij Zapisz.
 7. Jeśli dla danego urządzenia Android ustalono hasło, wpisz je.
 8. Kliknij Wyślij.
 9. Możesz teraz przeglądać studentów Android w trybie Sala.

Jeśli podczas instalacji zostanie wybrana licencja „Tylko studenci używający tabletów", program NetSupport School Tutor wyświetli jedynie te funkcje, które są dostępne dla studentów używających tabletów.


mob Tutor Assistant App - Android/iOS

tablets-schem-tutassAplikacja NetSupport Tutor Assistant (NetSupport School v11), przeznaczona do wykorzystania w istniejącym środowisku klasowym, zarządzanym przez NetSupport, stanowi rozszerzenie tradycyjnej aplikacji Tutor i pozwala nauczycielom na większą mobilność w pracowni komputerowej, jednocześnie stanowiąc doskonałe narzędzie na potrzeby monitorowania postępów studentów przez asystentów nauczyciela.

Aplikacja jest kompatybilna z urządzeniami iPad, iPod, iPhone, tablet Android i smartfon i po zainstalowaniu w urządzeniu paruje się z oprogramowaniem NetSupport Tutor, dając nauczycielom swobodę poruszania się w klasie, przy zachowaniu kontroli nad klawiaturą i możliwości monitorowania wszystkich komputerów studentów.

Ponieważ rozumiemy istotne znaczenie wsparcia dla nauczyciela, dostępnych jest szereg urządzeń na potrzeby pojedynczej lekcji, dających uczącym pełną widoczność przez cały czas.

Aplikacja Tutor Assistant jest dostępna do bezpłatnego pobrania dla wszystkich mobilnych wariantów w Apple iTunes Store, Amazon App Store i Google Play Store.

Funkcje obsługiwane na tabletach:
 • Obsługa iPadów i tabletów z systemem Android.
 • Podgląd miniatur studentów.
 • Wyślij studentom zdefiniowany komunikat.
 • Blokuj niedozwolone witryny.
 • Ustaw dozwolone witryny.
 • Zablokuj cały dostęp do Internetu.
 • Zablokuj/odblokuj komputery studentów.
 • Wyloguj komputery studentów.
 • Wygaś/włącz ekrany studentów.
 • Ogranicz drukowanie przez studentów.
 • Ustaw dozwolone aplikacje.
 • Blokuj niedozwolone aplikacje.
 • Wybierz grupę uczniów.
 • Widok szczegółów.
 • Pokaż powiadomienia o prośbach studentów o pomoc.
 • Powiększ widok studenta.
 • Uporządkuj studentów według nazwy/nauczyciela.
 • Podgląd bieżącej aplikacji.
 • Podgląd bieżących witryn.
 • Ustaw hasło połączenia.
 • Znak programu Tutor, pokazujący liczbę aktualnie podłączonych aplikacji Tutor Assistant.
Funkcje obsługiwane na smartfonach:
 • Obsługa smartfonów z systemem Android i Apple iOS.
 • Wyślij zdefiniowany komunikat do studentów.
 • Zablokuj niedozwolone witryny.
 • Ustaw zatwierdzone witryny.
 • Zablokuj cały dostęp do Internetu.
 • Zablokuj/Odblokuj komputery studentów.
 • Wyloguj komputery studentów.
 • Wygaś/Włącz ekrany studentów.
 • Ogranicz drukowanie przez studentów.
 • Ustaw zatwierdzone aplikacje.
 • Zablokuj niedozwolone aplikacje.
 • Ustaw hasło dla połączenia.
tablets-ss-3 tablets-ss-4

 

mob Tutor App - Android

tablets-schem-teachNetSupport School Tutor dla systemów Android, do instalacji na tabletach nauczycielskich z tym systemem (wersja 4.0.3 i nowsze), rozszerza funkcjonalność produktu o obsługę dedykowanych sal lekcyjnych opartych na tabletach, umożliwiając połączenie nauczyciela z urządzeniem każdego studenta i komunikację oraz udzielanie wsparcia w czasie rzeczywistym.

Uwaga: Tablet studenta musi mieć uruchomioną aplikację NetSupport School Student - również dostępną do pobrania w sklepie.

Główne funkcje przy połączeniu z urządzeniami studentów:
 • Widok Miniatur: Miniatury każdego urządzenia studenta pozwalają nauczycielowi monitorować aktywność w sali lekcyjnej w pojedynczym widoku.* Aby prowadzić bardziej szczegółowe monitorowanie, nauczyciel może dyskretnie zobaczyć widok ekranu dowolnie wybranego studenta.
 • Ocena studentów w czasie rzeczywistym: Moduł Pytanie i Odpowiedź (PiA) pozwala nauczycielowi przeprowadzić ocenę indywidualną oraz koleżeńską danego studenta. Po werbalnym zadaniu pytania klasie, można wybrać studentów do odpowiedzi. Wyboru można dokonać losowo (z puli), na podstawie kolejności odpowiedzi lub w zespołach. Można przekazywać pytania do wielu studentów, zapraszać studentów do oceny wybranej odpowiedzi oraz rejestrować wyniki indywidualne i zespołowe.
 • Ankiety Klasowe: Nauczyciele mogą na bieżąco przeprowadzać ankiety, oceniające wiedzę studentów oraz ich poziom zrozumienia tematu. Studenci mogą odpowiadać na zadane pytania w czasie rzeczywistym, a nauczyciel może wyświetlić wyniki całej klasie, co daje studentom błyskawiczny raport na temat ich postępów.
 • Dziennik Studentów: Nauczyciel może wymagać, aby na początku zajęć każdy student podał standardowe i/lub wybrane informacje, pozwalające utworzyć szczegółowy dziennik.
 • Cele lekcji: Po połączeniu, studenci są zapoznawani ze szczegółami bieżącej lekcji, wraz z ogólnymi celami oraz oczekiwanymi rezultatami nauczania (jeżeli nauczyciel udostępni takie informacje).
 • Czat i Wiadomość: Funkcja pozwala rozpocząć sesję czatu pomiędzy nauczycielem a studentem oraz wysyłać wiadomości z urządzenia nauczyciela do jednego, wybranych lub wszystkich urządzeń studentów.
 • Żądanie pomocy: Studenci mogą dyskretnie zawiadomić nauczyciela o potrzebie uzyskania pomocy.
 • Uruchamianie witryn internetowych: Pozwala na zdalne uruchomienie wybranej witryny na urządzeniach studentów.
 • Nagrody studentów: Nauczyciel może przydzielić studentom „nagrody" w uznaniu ich dobrej pracy lub zachowania.
 • Transfer plików: Nauczyciel może jednorazowo dokonać transferu plików do wybranego studenta lub wielu urządzeń studentów.
 • Zablokuj/Wygaś ekran: Zapewnienie uwagi studentów podczas prezentacji, poprzez zablokowanie lub wygaszenie ich ekranów.
 • Wskaźniki WiFi/Baterii: Możliwość wyświetlenia bieżącego stanu baterii urządzenia w sieci bezprzewodowej każdego połączonego tabletu studenta.
 • Połączenie ze Studentami: NetSupport School zapewnia szybki i prosty sposób połączenia z pożądanymi urządzeniami studentów. Nauczyciel może utworzyć „sale" z wyprzedzeniem, zaś urządzenia studentów mogą zostać skonfigurowane na jedną z nich. Na początku lekcji wystarczy, że nauczyciel zaznaczy, z którą wcześniej zdefiniowaną salą należy się połączyć. Przemieszczający się studenci też mają możliwość połączenia z daną salą.

NetSupport School Tutor dla systemu Android można bezpłatnie wypróbować w swoim środowisku przez 30 dni, a następnie używać wraz z posiadanym oprogramowaniem NetSupport School. Alternatywnie, dodatkowe licencje można nabyć u swojego sprzedawcy NetSupport.

*Funkcja przechwytywania ekranu jest obsługiwana na tabletach studentów, gdy zainstalowany jest dodatkowy pakiet narzędzi NetSupport School „Extended Features". Dostępne dla większości wiodących producentów tabletów.

 

 

JSN Corsa template designed by JoomlaShine.com