windows2 maclinux1 mobile1 chrome1

NetSupport School dla środowiska Windows oferuje nauczycielowi niezliczoną liczbę narzędzi, które pozwalają przekazywać wiedzę i angażować uwagę studentów, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa internetowego i bezproblemowego prowadzenia zajęć.

win Zarządzanie

NetSupport School pozwala Nauczycielowi:

 • Włączać i wyłączać, zalogować i wylogować wszystkie komputery w pracowni z Konsoli Nauczyciela
 • Wygasić ekrany Studentów dla przyciagnięcia uwagi, zablokować klawiatury i myszy
 • Automatycznie podłączyć komputery Studentów po ich ponownym uruchomieniu.
 • Użyć układów pracowni, by w Konsoli Nauczyciela odzwierciedlić fizyczne położenie komputerów
 • Wykorzystać indywidualne profile Nauczyciela, aby dostarczyć każdemu nauczycielowi niezbędnych funkcji.
 • Jendym kliknięciem ikony na pasku narzędzi wezwać na pomoc Operatora Konsoli Technicznej.

ZARZąDZANIE DRUKOWANIEM / URZąDZENIAMI

 • Uniemożliwienie Studentom drukowania w pracowni
 • Ograniczenie użycia drukarki poprzez limitowanie liczby drukowanych stron
 • Autoryzacja kożadego wydruku przez Nauczyciela
 • Uniemożliwienie dodawania, usuwania lub modyfikowania drukarek oraz zarządzanie dostępem i użyciem każdej drukarki
 • Wskaźnik drukowania w czasie rzeczywistym, informujacy, który Student korzysta z drukarki
 • Wyświetlanie liczby wstrzymanych wydruków, które wymagają interwencji Nauczyciela
 • Zapobieganie kopiowaniu danych z i na nośniki USB/CDR/DVD

LISTA OBECNOŚCI

NetSupport School oferuje efektywną funkcję tworzenia listy obecności studentów:

 • Pobieranie standardowych oraz zdefiniowanych, dodatkowych informacji od kazdego Studenta na początku zajęć
 • Wydruk listy obecności, łącznie z liczbą nagród oraz informacją o wydrukach wykonanych w trakcie zajęć
 • Korzystanie z indywidualnych ikon dla Studentów

WYSYŁANIE i ZBIERANIE PRAC

 • Dystrybucja plików i folderów z komputera Nauczyciela do wielu urządzeń Studentów
 • Transfer plików do i z wybranego komputera lub grupy komputerów w jednym ruchu
 • Wysyłanie i automatyczne zbieranie plików. Zebrane prace opatrzone są danymi studentów
 • Dostępna w czasie rzeczywistym informacja zwrotna o gotowości prac do zebrania

PASEK NARZĘDZI STUDENTA

NetSupport School oferuje unikalny Pasek narzędzi Studenta zlokalizowany w górnej części ekranu każdego Studenta, który dostarcza informacji o przebiegu zajęć, pozostałym czasie zajęć, otrzymanych nagrodach, i in. Pasek narzędzi Studenta może być zawsze widoczny lub ukryty - zmiany ustawień Nauczyciel może dokonać w każdej chwili.

Pasek ten zapewnia Studentom dostęp do wszystkich narzedzi współpracy, które oferuje NetSupport School. Dodatkowo, studenci powiadamiani są, gdy zostaną nałożone ograniczenia drukowania, dostęp do internetu lub aplikacji jest limitowany. W każdej chwili mogą zapoznać się z celami i spodziewanymi efektami zajęć oraz poprosić Nauczyciela o pomoc.

win NAUCZANIE I POKAZ

TRYB POKAZU

 • Pokaz ekranu Nauczyciela dla wszystkich lub wybranych Studentów
 • Pokaz określonej aplikacji dla wybranych Studentów
 • Pokaz pliku powtórki (wcześniej nagrany plik rejestrujący aktywnośc na ekranie) dla wybranych Studentów
 • Synchronizowany pokaz wideo dla wybranych Studentów
 • Przekaz zoptymalizowany pod kątem sieci przewodowych i  bezprzewodowych.
 • Pozostawienie zarejestrowanego pokazu na komputerze Studenta do pózniejszego odtwarzania
 • W trakcie prezentacji można transmitować również przekaz audio
 • Wirtualny nauczyciel - pokaz ekranu wybranego Studenta dla reszty klasy
 • W trakcie pokazu i sesji zdalnego dostępu Nauczyciel ma do dyspozycji narzędzia do adnotacji na ekranie - linie, strzalki, ksztalty, markery itp.

WIRTUALNA TABLICA

Tablica zintegrowana bezpośrednio z Konsolą Nauczyciela poprawia współpracę w klasie. Posiada szeroką gamę narzędzi graficznych. Tablica może być pokazywana wszystkim lub wybranym Studentom. Gdy trzeba, dostęp do niej może uzyskać wybrany Student.

LIDERZY GRUP

Wyznaczony Student może otrzymać część uprawnień Nauczyciela i pełnić funkcję Lidera Grupy do czasu cofnięcia uprawnień. Konsola Nauczyciela prezentuje na bieżąco liderów i członków poszczególnych grup.

CZAT i OGŁOSZENIE AUDIO

Wszyscy lub wybrani Studenci mogą dołączyć do otwartego przez Nauczyciela okna czatu, dzielić się opiniami i uwagami. Do czatu można dołaczać emotikony. Transmisja audio możliwa jest w trakcie pokazów oraz sesji zdalsnego dostępu. Nauczyciel może również nadać ogłoszenie audio do wszystkich Studentów.

PASEK NARZĘDZI NAUCZYCIELA

Gdy aplikacja Nauczyciela jest zminimalizowana, dostępny jest wygodny pasek narzędzi zapewniający szybki dostępu do głównych funkcji NetSupport School. Pasek narzędzi jest zoptymalizowany do użycia z tablicami interaktywnymi.

win Monitorowanie i Kontrola

PODGLĄD EKRANÓW STUDENTÓW W CZASIE RZECZYWISTYM (TRYB MONITOROWANIA)

 • Monitorowanie całej klasy w jednym widoku miniatur z możliwością dostosowania ich wielkości
 • Nakładane informacje dodatkowe - aktywne aplikacje i witryny
 • Autopowiększanie miniatury ekranu wybranego Studenta - obraz wysokiej rozdzielczosci.
 • Zdalny dostęp do Studenta w celu wytłumaczenia materiału lub udzielenia pomocy. Zdalne sterowanie NetSupport jest samo w sobie bogatym, wielofunkcyjnym komponentem programu.

MONITOROWANIE APLIKACJI I INTERNETU

 • Monitorowanie wykorzystania aplikacji oraz internetu przez wszystkich studentów.
 • Wyświetlanie aplikacji oraz stron internetowych - aktywnych i otwartych w tle
 • Zdalne uruchamianie lub zamykanie aplikacji oraz stron internetowych na wszystkich wybranych komputerach PC w jednym ruchu
 • Zapis pełnej historii wykorzystania aplikacji oraz internetu dla każdego studenta.
 • Zezwalanie na użycie tylko dozwolonych aplikacji i witryn lub zapobieganie otwieraniu aplikacji i stron zabronionych.
 • Wymuszanie włączenia filtru SafeSearch w obsługiwanych wyszukiwarkach internetowych zabezpieczające przed uzyskiwaniem niepożądanych treści w wynikach.

MONITOROWANIE AUDIO W CZASIE RZECZYWISTYM

Moduł odpowiedni do nowoczesnego laboratorium językowego. Jednoczesny podgląd wszystkich ekranów Studentów, bezpośrednia kontrola aktywności audio. Nasłuch ścieżki audio odtwarzanej na wybranym komputerze. Nasłuch mikrofonu Studenta, możliwość korekty wymowy, rozmowy lub indywidualnej pracy z uczniem bez zakłócania przebiegu zajęć.

MONITOROWANIE KOMUNIKATORÓW

Oprócz opcji zapobiegania uruchamianiu w klasie komunikatorów, NetSupport School daje możliwość monitorowania określonych komunikatorów internetowych, pozwalając Nauczycielowi na kontrolowanie przebiegu i treści czatów.

MONITOROWANIE KLAWIATUR W CZASIE RZECZYWISTYM

Monitorowanie klawiatur jest ważnym elementem składowym zapewnienia E-bezpieczeństwa i może być używane do identyfikacji niepożądanych zachowań.

Jest to funkcja zaprojektowana do użycia w połączeniu z kontrolą aplikacji, zapewniajaca Nauczycielowi wgląd w aktywność Studentów oraz ocenę zrozumienia przez nich tematu ćzajęć. Podczas lekcji, gdy Studenci pracują korzystając z dozwolonych aplikacji, Nauczyciel może monitorowac całą klasą i szybko sprawdzić tresci zapisywane przez Studentów i poziom aktywnosci kazdego z nich.

Funkcja umożliwia równiez śledzenie słów kluczowych w celu sprawdzenia poziomu zrozumienia tematu przez Studentów oraz udostępnia pełną historię używania klawiatury dla każdego Studenta i aplikacji.

Uwaga: monitorowanie klawiatur nie zapisuje danych wprowadzonych w polach haseł.

win Testowanie i ocenianie

OCENIANIE: MODUŁ PYTAŃ I ODPOWIEDZI

Moduł Pytań i Odpowiedzi to wyjątkowe narzędzie pracy, pozwalające nauczycielowi podczas lekcji przekazywać główne informacje i jednocześnie monitorować ich zrozumienie przez studentów.

Ta funkcja, oparta na aktualnych praktykach nauczania na potrzeby stałej oceny postępów studentów, pozwala nauczającym na werbalne zadawanie pytań całej klasie, kontrolowanie zrozumienia i odpowiedzi, wprowadzanie do lekcji nowych modeli odpytywania (takich jak np. odpytywanie na zasadzie podawania "piłki"), tworzenie możliwości wzajemnego oceniania, a także przyznawanie nagród - zarówno indywidualnych jak i zespołowych.

Moduł oferuje następujące opcje:

Pierwsza odpowiedź
Po zadaniu pytania, nauczyciel może określić czas na zastanowienie, po którym studenci zgłaszają, czy znają odpowiedź, a na pulpicie nauczyciela widać kolejność tych zgłoszeń. Nauczyciel może wybrać "x" osób, które zareagowały najszybciej i poprosić o podanie odpowiedzi tego studenta, który zgłosił się pierwszy. Nauczyciel stwierdza, czy dana odpowiedź jest poprawna i ewentualnie ma możliwość poproszenia o odpowiedź kolejnych studentów. Punkty można przyznawać lub odbierać.

Wpisywanie odpowiedzi
Nauczyciel z wyprzedzeniem wpisuje odpowiedz na pytanie, a studenci są zachęcani do podawania własnych wersji. Wyniki są niezwłocznie pokazywane całej klasie; punkty są odpowiednio przyznawane lub odejmowane.

Grupa losowa
Alternatywa dla "Pierwszej odpowiedzi" - nauczyciel może losowo wybrać kilku studentów.

Tryb zespołowy
Studenci mogą być podzieleni na zespoły i rywalizować ze sobą o nagrodę w grupach. Zespoły można tworzyć losowo lub pozwolić studentom dokonać wyboru grupy. Każdy członek zespołu wpisuje swoją odpowiedź, a następnie pokazany jest łączny wynik dla grupy.

Ocena koleżeńska
Ta funkcja zachęca studentów do oceniania odpowiedzi innych studentów. Należy zaznaczyć, czy dana odpowiedź jest poprawna, czy nie, a na ekranie nauczyciela zostają wyświetlone wyniki.

DZIENNIK UCZNIA

Podczas typowej lekcji mozna uchwycic wszystkie wymagane elementy zwiazane z lekcja i automatycznie zamiescic w pliku PDF do analizy przez Uczniów po lekcji.

Unikatowy dziennik Ucznia zawiera pelen zapis tresci oraz informacji omawianych na lekcji, a takze jasne streszczenie dla Uczniów, którzy nie byli obecni na zajeciach oraz ustrukturowane podsumowanie dzialan dla Nauczyciela.

 • Cele i szczególy dotyczace lekcji.
 • Notatki Nauczyciela. Notatki poszczególnych Uczniów.
 • Zrzuty ekranu z prezentacji (oraz pomocne wyjasnienia).
 • Wyniki ankiety klasowej lub grupowej.
 • Ekrany wirtualnej tablicy.
 • Wyniki testów poszczególnych Uczniów.
 • Odnosniki do witryn wykorzystywanych podczas lekcji.
 • Kopie zapisów czatów klasowych.
 • Zasoby (mogą zostać dodane do tego samego dziennika podczas kolejnych lekcji).

Dziennik Studenta ułatwia pracę nauczycielom poprzez wprowadzenie pewnych funkcji:

 • Ikona Paska Narzędzi Tutora, wskazująca, czy dziennik nauczyciela został rozpoczęty (status dziennika jest wyświetlany na pasku stanu nauczyciela).
 • Możliwość dodawania nazwanych rozdziałów do dziennika studenta.
 • Uwzględnienie Rejestru studenta w dzienniku nauczyciela.
 • Automatyczne tworzenie zakładek w oparciu o rozdziały.
 • Synchronizacja dziennika – jeżeli studentowi brakuje pewnych pozycji, można je wstawić w odpowiednie miejsce, zgodnie z dziennikiem nauczyciela.
 • Możliwość oznaczenia dziennika znakiem szkoły.

ANKIETOWANIE UCZNIÓW

Funkcja ta pozwala sprawdzic, czy Uczniowie zrozumieli tresci omawiane podczas lekcji, poprzez szybka ankiete.

 • Tworzenie ankiety przy pomocy wpisanych wczesniej lub wlasnych odpowiedzi.
 • TBiezacy wglad we wszystkie odpowiedzi i podsumowanie dla klasy.
 • TDynamiczne tworzenie grup w oparciu o odpowiedzi Uczniów.
 • TPrezentowanie wyników ankiety wszystkim Uczniom.

TESTOWANIE UCZNIÓW I QUIZY

Funkcja ta pozwala bardzo latwo przygotowywac testy i egzaminy, korzystajac z pytan tekstowych, obrazowych, audio i wideo.

 • Tworzenie biblioteki zasobów i pytan, które mozna wspóldzielic.
 • Tworzenie dowolnej liczby testów przy uzyciu pytan z wlasnej biblioteki.
 • iOS Student main user interface8 róznych stylów pytan do wykorzystania.
 • Tworzenie pytan zawierajacych od 2 do 4 opcji odpowiedzi.
 • Ustalanie poziomów oceniania egzaminów (np. ponad 90% = ocena 5).
 • Sledzenie postepu pracy Ucznia i poprawnosci odpowiedzi w czasie rzeczywistym.
 • Automatyczna ocena testu, aby wyniki byly dostepne niezwlocznie po jego zakonczeniu.
 • Indywidualne wyswietlenie wyników kazdemu Uczniowi.
 • Przekazywanie wyników klasie (lacznie z podswietlaniem poprawnej odpowiedzi).
 • Instalacja oprogramowania do przygotowywania testów jako oddzielny, samodzielny program.

Online Testing resources and content sharing.

Visit the online content and Resource Centre, where teachers can browse for questions by topic or category, upload questions and exams they have already produced and are willing to share, or download resources others have already provided. The Resource Centre provides a simple yet flexible location where educators around the globe can share curriculum content, all without any cost. Visit: content.netsupportschool.com

win Bezpieczenstwo

NetSupport School posiada szereg zabezpieczen, gwarantujacych poprawne i autoryzowane korzystanie z oprogramowania. Naleza do nich:

 • Unikatowy "klucz bezpieczenstwa", dzieki któremu dana kopia nie jest kompatybilna z innymi.
 • Ograniczenie lacznosci tylko do systemów ze zgodna licencja oprogramowania.
 • Profile Instruktora, z których kazdy pozwala na indywidualne poziomy funkcjonalnosci, stosownie do potrzeb.
 • Uzycie profili AD do ograniczenia liczby uzytkowników, którzy moga korzystac z oprogramowania nauczycielskiego lub technicznego.
 • Uzycie profili AD do wymuszenia konfiguracji dla Instruktora i Klienta.
 • Kontrola dostepu uzycia przenosnych nosników w klasie.
 • Automatyczne ponowne wprowadzanie ograniczen po dokonaniu restartu komputera Ucznia.

Teacher App – Windows 10

Provided in addition to the desktop Teacher application for Windows, the native Teacher App is designed for installation on Windows tablets and touch-enabled devices. Simplicity and ease of use are at the heart of the Teacher App and many of our core classroom features are provided within the new streamlined interface:

 • Present lesson objectives and expected outcomes
 • Gather a student attendance register
 • Monitor student help requests
 • Lock or blank students screens to gain attention
 • Monitor student screen thumbnails
 • View individual students
 • Chat and send messages to the class
 • Monitor and restrict Internet use
 • Monitor and control application use (desktop and store)
 • Launch applications and websites on student screens
 • Conduct quick end of lesson surveys
 • Measure progress – including peer and individual assessment, scores and more
 • Transfer documents and resources to all or selected students.

Download NSS for Windows 10 Download NSS for Windows 8

Konsola Techniczna

Konsola techniczna umozliwia równiez weryfikacje zabezpieczen NetSupport na komputerze kazdego Ucznia. Wersja 11 wprowadza szereg ulepszeń w Konsoli technicznej, zorientowanych wokół dwóch kluczowych obszarów funkcjonalności. Po pierwsze, wprowadzono Politykę bezpieczeństwa, zgodnie z którą wszystkie komputery można sprawdzać pod kątem zdefiniowanych przepisów, szybko identyfikując urządzenia nie posiadające oprogramowania antywirusowego, sprawdzając aktualizacje Windows oraz stopień ochrony Internetu. Po drugie, narzędzie Zarządzania przepisami pozwala NetSupport definiować ograniczenia i na stałe wprowadzać je w danej szkole.

Obecnie, rozwiązania na potrzeby zarządzania klasą oferują kontrolę wykorzystania na czas trwania lekcji i wszystkie ograniczenia tracą moc w momencie odłączenia komputera nauczyciela. W programie NetSupport School 11 ograniczenia są wprowadzane centralnie i mają zastosowanie przez cały czas. Podczas lekcji można je anulować poprzez specjalne ustawienia nauczycielskie.

Konsola techniczna umozliwia:

 • Jednoczesne monitorowanie wszystkich komputerów w szkolnej sieci.
 • Monitorowanie uzycia Internetu i aplikacji na komputerze kazdego Ucznia.
 • Transfer plików i folderów do wszystkich lub wybranych komputerów.
 • Grupowanie wszystkich komputerów wedlug klasy / lokalizacji fizycznej.
 • Generowanie pelnego wykazu sprzetu dla wybranego komputera.
 • Generowanie pelnego wykazu oprogramowania dla kazdego komputera, lacznie z latami systemu.
 • Przeglądanie i kontrola usług, procesów oraz aplikacji uruchomionych na każdym komputerze PC.
 • Bezposrednia pomoc techniczna dla kazdego Nauczyciela.
 • Zdalne wlaczane, wylaczanie, restart i logowanie do komputerów w klasie.
 • Wyswietlanie wszystkich Uczniów i Nauczycieli wedlug aktywnych klas.
 • Zobacz stan zabezpieczenia NetSupport dla studentów i nauczycieli.
 • Prowadzenie czatu z jednym lub wieloma Uczniami badz Nauczycielami.Rozsylanie wiadomosci do grup lub wszystkich uzytkowników sieci w przeciagu sekund.
 • Przeprowadzanie efektywnej zdalnej kontroli 1:1 na dowolnym wybranym komputerze.
 • Wyswietlenie stanu pamieci USB na wszystkich komputerach Uczniów.
 • Zobacz/Ustaw Politykę zarządzania poborem mocy przez studentów i nauczycieli.
 • Zobacz/Ustaw Politykę aktualizacji Windows przez studentów i nauczycieli.
 • Zobacz/Ustaw Politykę kontroli dostępu użytkownika przez studentów i nauczycieli.
 • Zobacz stan ochrony antywirusowej dla studentów i nauczycieli.
 • Zobacz/Ustaw Politykę zapory ogniowej Windows dla studentów i nauczycieli.
 • Zobacz stan ochrony Spyware dla studentów i nauczycieli.
 • Zobacz/Ustaw filtr antyphishingowy przeglądarki Internet Explorer dla studentów i nauczycieli.
 • Zobacz/Ustaw Politykę trybu zabezpieczonego przeglądarki Internet Explorer dla studentów i nauczycieli.
 • Edytuj rejestr zdalnego systemu.
 • Uruchom lokalny monit komendy ze zdalnego systemu na swoim komputerze.
 • Automatically connect to students/teachers using Room mode.
 • Możliwość ustawienia ograniczeń internetowych/aplikacji „Zawsze włączone" dla studentów i nauczycieli.
 • Możliwość ustawienia ograniczeń USB „Zawsze włączone".
 • Możliwość ustawienia ograniczeń CD/DVD „Zawsze włączone".
 • Możliwość ustawienia ograniczeń drukarki „Zawsze włączone".
 • Wyszukuj studentów wg nazw, urządzeń, sali.

 

 

JSN Corsa template designed by JoomlaShine.com