07

QandAoptions

NetSupport School został wyposażony w funkcje zapewniające najlepszą praktykę w klasie. Jako jedyny oferuje on zarówno cyfrowy dziennik (zawierający kopię treści lekcji do późniejszego przeglądu) oraz moduł Pytanie i Odpowiedź, do przeprowadzania szybkiego i interesującego odpytywania i oceny w klasie. Funkcje te wspiera moduł Ankieta oraz kompleksowy zestaw do testowania.

OCENIANIE: MODUŁ PYTANIE I ODPOWIEDŹ (P i A)

Moduł Pytań i Odpowiedzi to wyjątkowe narzędzie pracy, pozwalające nauczycielowi podczas lekcji przekazywać główne informacje i jednocześnie monitorować ich zrozumienie przez studentów.

Ta funkcja, oparta na aktualnych praktykach nauczania na potrzeby stałej oceny postępów studentów, pozwala nauczającym na werbalne zadawanie pytań całej klasie, kontrolowanie zrozumienia i odpowiedzi, wprowadzanie do lekcji nowych modeli odpytywania (takich jak np. odpytywanie na zasadzie podawania "piłki"), tworzenie możliwości wzajemnego oceniania, a także przyznawanie nagród - zarówno indywidualnych jak i zespołowych.

Moduł oferuje następujące opcje:

Pierwsza odpowiedź

Po zadaniu pytania, nauczyciel może określić czas na zastanowienie, po którym studenci zgłaszają, czy znają odpowiedź, a na pulpicie nauczyciela widać kolejność tych zgłoszeń. Nauczyciel może wybrać "x" osób, które zareagowały najszybciej i poprosić o podanie odpowiedzi tego studenta, który zgłosił się pierwszy. Nauczyciel stwierdza, czy dana odpowiedź jest poprawna i ewentualnie ma możliwość poproszenia o odpowiedź kolejnych studentów. Punkty można przyznawać lub odbierać.

Wpisywanie odpowiedzi

Nauczyciel z wyprzedzeniem wpisuje odpowiedz na pytanie, a studenci są zachęcani do podawania własnych wersji. Wyniki są niezwłocznie pokazywane całej klasie; punkty są odpowiednio przyznawane lub odejmowane.

Grupa losowa

Alternatywa dla "Pierwszej odpowiedzi" - nauczyciel może losowo wybrać kilku studentów.

Tryb zespołowy

Studenci mogą być podzieleni na zespoły i rywalizować ze sobą o nagrodę w grupach. Zespoły można tworzyć losowo lub pozwolić studentom dokonać wyboru grupy. Każdy członek zespołu wpisuje swoją odpowiedź, a następnie pokazany jest łączny wynik dla grupy.

Ocena koleżeńska

Ta funkcja zachęca studentów do oceniania odpowiedzi innych studentów. Należy zaznaczyć, czy dana odpowiedź jest poprawna, czy nie, a na ekranie nauczyciela zostają wyświetlone wyniki.


DZIENNIK UCZNIA

Podczas typowej lekcji mozna uchwycic wszystkie wymagane elementy zwiazane z lekcja i automatycznie zamiescic w pliku PDF do analizy przez Uczniów po lekcji.

Unikatowy dziennik Ucznia zawiera pelen zapis tresci oraz informacji omawianych na lekcji, a takze jasne streszczenie dla Uczniów, którzy nie byli obecni na zajeciach oraz ustrukturowane podsumowanie dzialan dla Nauczyciela.

 • Cele i szczególy dotyczace lekcji.
 • Notatki Nauczyciela. Notatki poszczególnych Uczniów.
 • Zrzuty ekranu z prezentacji (oraz pomocne wyjasnienia).
 • Wyniki ankiety klasowej lub grupowej.
 • Ekrany wirtualnej tablicy.
 • Wyniki testów poszczególnych Uczniów.
 • Odnosniki do witryn wykorzystywanych podczas lekcji.
 • Kopie zapisów czatów klasowych.
 • Zasoby (mogą zostać dodane do tego samego dziennika podczas kolejnych lekcji).

Dziennik Studenta ułatwia pracę nauczycielom poprzez wprowadzenie pewnych funkcji:

 • Ikona Paska Narzędzi Tutora, wskazująca, czy dziennik nauczyciela został rozpoczęty (status dziennika jest wyświetlany na pasku stanu nauczyciela).
 • Możliwość dodawania nazwanych rozdziałów do dziennika studenta.
 • Uwzględnienie Rejestru studenta w dzienniku nauczyciela.
 • Automatyczne tworzenie zakładek w oparciu o rozdziały.
 • Synchronizacja dziennika – jeżeli studentowi brakuje pewnych pozycji, można je wstawić w odpowiednie miejsce, zgodnie z dziennikiem nauczyciela.
 • Możliwość oznaczenia dziennika znakiem szkoły.

ios-student-tablet2

ANKIETOWANIE UCZNIÓW

Funkcja ta pozwala sprawdzic, czy Uczniowie zrozumieli tresci omawiane podczas lekcji, poprzez szybka ankiete.

 • Tworzenie ankiety przy pomocy wpisanych wczesniej lub wlasnych odpowiedzi.
 • TBiezacy wglad we wszystkie odpowiedzi i podsumowanie dla klasy.
 • TDynamiczne tworzenie grup w oparciu o odpowiedzi Uczniów.
 • TPrezentowanie wyników ankiety wszystkim Uczniom.

 


TESTOWANIE UCZNIÓW I QUIZY

Funkcja ta pozwala bardzo latwo przygotowywac testy i egzaminy, korzystajac z pytan tekstowych, obrazowych, audio i wideo.

 • Tworzenie biblioteki zasobów i pytan, które mozna wspóldzielic.
 • Tworzenie dowolnej liczby testów przy uzyciu pytan z wlasnej biblioteki.
 • ios-student-tablet8 róznych stylów pytan do wykorzystania.
 • Tworzenie pytan zawierajacych od 2 do 4 opcji odpowiedzi.
 • Ustalanie poziomów oceniania egzaminów (np. ponad 90% = ocena 5).
 • ios-student-tabletSledzenie postepu pracy Ucznia i poprawnosci odpowiedzi w czasie rzeczywistym.
 • Automatyczna ocena testu, aby wyniki byly dostepne niezwlocznie po jego zakonczeniu.
 • Indywidualne wyswietlenie wyników kazdemu Uczniowi.
 • Przekazywanie wyników klasie (lacznie z podswietlaniem poprawnej odpowiedzi).
 • Instalacja oprogramowania do przygotowywania testów jako oddzielny, samodzielny program.

Online testing resources and content sharing.

Visit the online content and Resource Centre, where teachers can browse for questions by topic or category, upload questions and exams they have already produced and are willing to share, or download resources others have already provided. The Resource Centre provides a simple yet flexible location where educators around the globe can share curriculum content, all without any cost.

Visit: content.netsupportschool.com

 

 

JSN Corsa template designed by JoomlaShine.com