Home

NetSupport School - wielokrotnie nagradzany program do zarządzania pracownią i wspomagania nauczania 

NetSupport School to wiodące rozwiązanie do zarządzania pracownią, zapewniające wielokrotnie nagradzane funkcje monitorowania, kontroli, współpracy i oceniania. Pomaga zmaksymalizować korzyści płynące z wykorzystania infrastruktury informatycznej w procesie dydaktycznym - niezależnie od stylu pracy studentów.

Działa płynnie na rozmaitych platformach i urządzeniach, zaprojektowany we współpracy nauczycielami, by spełnić wymogi nowoczesnego środowiska nauczania - NetSupport School bez wątpienia jest kompletnym rozwiązaniem do zarządzania klasą. To najlepszy wybór już od 30 lat!

Oszczędzaj czas!

Wprowadź najlepsze praktyki!

Zwróć uwagę studetów!

Popraw wyniki nauczania!

What they say about us…