Home

NetSupport School to wiodące na rynku rozwiązanie do zarządzania klasą i nauczania, zapewniające bogactwo funkcji monitorowania, kontroli, współpracy i oceny, które pomagają zmaksymalizować korzyści płynące z nauczania opartego na technologii – wspierając uczniów podczas nauki za pomocą audio, wideo, interaktywnych narzędzi, grywalizacji i nie tylko .

Ponieważ NetSupport School bezproblemowo współdziała ze wszystkimi typami platform i urządzeń i jest oprogramowaniem stworzonym we współpracy z nauczycielami, aby spełniać ich wymogi w sali lekcyjnej - jest ono bez wątpienia kompleksowym "rozwiązaniem z wyboru" na potrzeby zarządzania klasą.

Co NetSupport School może zrobić dla Ciebie?

Maksymalizacja czasu nauki

Funkcje NetSupport School - z szeregiem trybów użytkownika i prostymi narzędziami uruchamianymi jednym kliknięciem - są dostępne dla wszystkich nauczycieli, bez względu na stopień wiedzy technicznej, pomagając zmaksymalizować czas nauczania i skoncentrować się na celach edukacyjnych.

Dowiedz się więcej!

Uzyskiwanie lepszych wyników

Lepsze wyniki nauczania. Nauczyciele mogą aktywnie współpracować z uczniami i utrzymywać ich uwagę dzięki narzędziom przekazywania instrukcji, monitorowania i kontrolowania w czasie rzeczywistym. Uniwersalne, formatywne funkcje oceniania pomagają uatrakcyjnić lekcje, zachęcając do aktywnego uczestnictwa i rywalizacji, przy jednoczesnej ocenie zrozumienia i określeniu luk w opanowaniu materiału.

Dowiedz się więcej!

Ochrona uczniów i zapewnienie komfortu nauki

NetSupport School propaguje dobre cyfrowe obywatelstwo, począwszy od wyświetlania klasie ekranu ucznia/nauczyciela, po odpowiednie wykorzystanie lub demonstrację materiałów. Szereg narzędzi eBezpieczeństwa pomaga stworzyć bezpieczne środowisko edukacyjne, a tryb pozyskiwania opinii pozwala nauczycielom ocenić samopoczucie uczniów i określić, czy wymagają oni dodatkowej pomocy.

Dowiedz się więcej!

Kluczowe cechy w NetSupport School?

Monitorowanie Studentów

NetSupport School pozwala nauczycielom łatwo monitorować aktywność uczniów, począwszy od podglądu ich ekranów i aplikacji z których korzystają, po śledzenie tego, co wpisują i z kim się kontaktują. Wszystkie funkcje pomagają zapewnić bezpieczeństwo w sieci i koncentrować uwagę uczniów na nauce.

Instrukcje w czasie rzeczywistym

Nauczyciele mogą udostępniać swoje ekrany klasie, używać tablicy z bogactwem narzędzi szkicowych, prowadzić prezentacje i kontrolowane nauczanie oraz aktualizować paski informacyjne uczniów, aby widzieli oni cele szkolenia, oczekiwane rezultaty i dostępne zasoby lekcyjne i wiele więcej!

Konsola Techniczna

W pakiecie znajduje się dedykowana Konsola Techniczna dla menedżerów sieci i techników, ułatwiająca świadczenie pomocy technicznej użytkownikom i umożliwiająca skuteczne zarządzanie oraz obsługę wszystkich szkolnych komputerów, aby w każdej chwili były one dostępne dla celów edukacyjnych.

Obsługa wielu platform

NetSupport School oferuje dedykowane wersje dla wszystkich wiodących systemów, m.in. Windows, Mac, Chromebook, Android oraz iOS, pozwalając nauczycielom łączyć się z uczniami na wielu różnych platformach.