Zarządzaj

NetSupport School jest skoncentrowany na nauczaniu, ocenianiu i współpracy w klasie. Da się jednak zauważyć, że kluczowym aspektem zarządzania pracownią jest takie „zarządzanie” studentami i wykorzystywanymi przez nich urządzeniami, by zmaksymalizować czas poświęcany na realizację procesu dydaktycznego.

Rozpocznij pracę

 • Włączanie i wyłączanie, zalogowanie i wylogowanie wszystkich komputerów w pracowni z komputera Nauczyciela
 • Wygaszanie ekranów wszystkich komputerów studentów w celu przyciągnięcia uwagi, blokowanie myszek i klawiatur studentów
 • Automatyczne ponownie przyłączanie studentów po restarcie komputerów
 • Układ pracowni pozwala dopasować rozkład komputerów studentów w konsoli do rzeczywistego wyglądu pracowni
 • Użycie indywidualnych profili nauczycieli, by dopasować zestaw funkcji do potrzeb każdego z nauczycieli
 • Przycisk „Wezwij pomoc” na pasku narzędzi nauczyciela – gdy trzeba skorzystać z pomocy technicznej
 • Resetowanie haseł systemowych studentów bez pomocy działu IT
 • Elastyczny zestaw metod łączenia z urządzeniami studentów, oferujący również integrację z systemami SIS (Student Information System) poprzez ClassLink OneRoster oraz  Google Classroom.

 

Zarządzanie drukowaniem i urządzeniami

 • Uniemożliwianie studentom drukowania w pracowni
 • Ograniczanie użycia drukarki poprzez limitowanie liczby wydrukowanych stron
 • Wymaganie autoryzacji wydruków przez nauczyciela
 • Uniemożliwianie skorzystania z określonej drukarki
 • Wyświetlanie wskaźnika drukowania aktualizowanego w czasie rzeczywistym identyfikującego drukującego aktualnie studenta
 • Wyświetlanie liczby wstrzymanych wydruków wymagających uwagi nauczyciela
 • Zapobieganie kopiowaniu danych na i z dysków CDR/DVA oraz nośników pamięcią USB
 • Uniemożliwianie tworzenia nowych połączeń sieciowych
 • Wyłączanie kamer na urządzeniach w pracowni

Lista obecności

 • Żądanie wprowadzenia sztandarowych i dodatkowych informacji wysyłane na początku zajęć do każdego studenta
 • Drukowanie listy obecności, zawierającej podsumowanie nagród uzyskanych w trakcie zajęć oraz listę wydrukowanych prac
 • Użycie własnych ikon dla studentów

Wysyłanie i zbieranie prac

 • Dystrybucja plików i folderów z komputera nauczyciela do wielu urządzeń studentów
 • Transfer plików do i z wybranego lub wielu komputerów w jednym działaniu
 • Wysyłanie i zbieranie plików wraz z dołączoną informacją o każdym ze studentów
 • Informacje zwrotne dostępne w czasie rzeczywistym wskazują, którzy studenci mają już gotowe od zebrania pliki, a którym należy przypomnieć o ich zapisaniu i zamknięciu

Pasek informacyjny studenta

 • Podgląd omawianych zagadnień oraz spodziewanych rezultatów zajęć
 • Dostępna w czasie rzeczywistym informacja o temacie, pozostałym czasie zajęć, nagrodach przydzielonych przez nauczyciela
 • Przycisk wezwania pomocy ze strony nauczyciela
 • Dostęp do cyfrowego notatnika
 • Dostęp do osobistego folderu zasobów
 • Przegląd zastosowanych aktualnie restrykcji: internet, aplikacje, drukowanie, urządzenia USB

Narzędzia dla administratorów

 • NetSupport School wyposażony jest w Konsolę techniczną, która pomaga działowi IT w obsłudze użytkowników oraz zarządzaniu urządzeniami w szkole. Operatorzy Konsoli technicznej mogą skorzystać z bogatego zestawu narzędzi zdalnego dostępu, podłączyć się do wybranego komputera, wykonać zrzut zawartości jego ekranu, dokonać adnotacji na ekranie, zapewnić pomoc techniczną każdemu z nauczycieli prowadzących zajęcia w skomputeryzowanej pracowni. Aby uzyskać bardziej wszechstronną kontrolę, Operatorzy mogą skonfigurować niektóre ustawienia, np. restrykcje dotyczące internetu i aplikacji, które zostaną zastosowane na wszystkich komputerach szkolnych, nawet, gdy nie będą one połączone z nauczycielem.
 
 
Related Articles