Funkcje

Szkoły inwestują w technologie więcej, niż kiedykolwiek dotąd. Wyzwaniem staje się zarządzanie i monitorowanie użycia infrastruktury informatycznej, wsparcie techniczne dla nauczycieli oraz bezpieczeństwo uczniów.

Pomagając szkołom na całym świecie, wielokrotnie nagradzany program do zarządzania pracownią NetSupport School, dostarcza nauczycielom funkcji oceniania, monitorowania, współpracy oraz kontroli. Pozwala w pełni wykorzystać zalety technologii IT w procesie dydaktycznym, wspomagając jednocześnie wdrażanie najlepszych praktyk.

Nasze rozwiązanie pozwala nie tylko oszczędzić czas nauczyciela i zapewnić skupienie uczniów na temacie, ale również poprawia ich wyniki nauczania – niezależnie od preferowanego stylu uczenia się.

NetSupport School – o programie

Najważniejsze funkcje – informacje szczegółowe

Related Articles