Korzyści

Wieloplatformowość

To rozwiązanie przyszłościowe, stale dotrzymujące kroku rozwojowi najnowszych platform, uwzględniające zmieniający się krajobraz IT w szkołach poprzez oferowanie dedykowanych wersji oprogramowania dla wiodących systemów operacyjnych dla komputerów i urządzeń mobilnych. Obsługiwane są systemy Windows, Mac OSX, Chrome OS, Android oraz iOS. NetSupport School pozwala nawet nauczycielom połączyć się ze studentami pracującymi na różnych platformach.
NetSupport School za pomocą prostego mechanizmu połączy się ze wszystkimi urządzeniami studentów niezależnie od ich typów i systemów operacyjnych. Nauczyciel może przeglądać sieć i łączyć się ze studentami, użyć zdefiniowanych wcześniej list komputerów lub studentów, łączyć się za pomocą systemów Student Information System (np. ClassLink One Roster oraz Google Classroom).

Oszczędność czasu

Nauczyciele mogą na wiele sposobów oszczędzić czas dzięki NetSupport School, korzystając z intuicyjnego interfejsu oferującego łatwe w użyciu, dostępne jednym kliknięciem przycisku myszy narzędzia. Program pomaga nauczycielom wykorzystać czas trwania zajęć do maksimum i pozwala skoncentrować się na nauczaniu. Nauczyciel może zdalnie logować i wyłączać komputery studentów, monitorować komputery z jednego centralnego punktu, wysyłać i zbierać prace od wszystkich lub wybranych studentów – by wymienić tylko kilka funkcji. NetSupport School pomaga oszczędzić czas również serwisantom, poprzez zdalne reagowanie na problemy i niezwłoczne ich rozwiązywanie w bezpieczny sposób. Monitorowanie sieci jest ułatwione dzięki Konsoli technicznej (dla systemu Windows) i zapewnia podgląd całej szkoły. Możliwe jest grupowanie komputerów według sal, podświetlanie komputerów aktualnie połączonych z nauczycielami oraz sprawdzanie stanu każdego komputera w czasie rzeczywistym.

Oszczędność pieniędzy

Istnieją praktyczne sposoby na oszczędzanie pieniędzy dzięki NetSupport School, takie jak wyłączanie wszystkich komputerów w sali lekcyjnej z komputera nauczyciela. Komputery, które przypadkowo pozostały włączone nie stanowią już problemu i nie trzeba sprawdzać wszystkich po kolei. Zarządzanie drukarkami również może być kontrolowane centralnie, co oznacza koniec ze stratami papieru i nieuprawnionymi wydrukami. Zmniejszenie obciążenia sieci może także znacznie przyczynić się do zredukowania zużycia energii, a zatem wpływa zarówno na ogólną energooszczędność jak i lepsze gospodarowanie czasem.

eBezpieczeństwo

Wraz z rozwojem technologii wrasta ona coraz bardziej w naszą codzienną aktywność. Równie ważne jak to, by młodzi ludzie nauczyli się odpowiedzialnego zachowania online i docenili pozytywne cyfrowe interakcje, jest zapewnienie im bezpiecznego środowiska nauczania.
Począwszy od pokazu ekranu studenta reszcie klasy w celu promowania prawidłowego postępowania, poprzez pokaz ekranu nauczyciela demonstrowany klasie, skończywszy na stałym informowaniu studentów o aplikacjach i witrynach dostępnych do użycia – NetSupport School może być zastosowany do propagowania kultury i dobrych praktyk obywatelstwa cyfrowego. Monitorowanie klawiatur, pomiar użytkowania internetu i aplikacji oraz funkcja „Bezpiecznego wyszukiwania” pomagają szkołom zapewnić dostęp do odpowiednich zasobów nie tracąc kontroli nad tym, jakie witryny i treści są oglądane przez studentów.

Skupienie uwagi studentów

NetSupport School dostarcza również narzędzi zapewniających skupienie uwagi studentów na temacie zajęć, co pozwala zmaksymalizować rzeczywisty czas nauczania. Nauczyciele mogą przyciągnąć uwagę studentów blokując ekrany komputerów, kontrolując użycie drukarek, urządzeń USB oraz kamer. Aby zaoszczędzić mnóstwo czasu w trakcie zajęć, mogą błyskawicznie uruchamiać lub zamykać aplikacje i witryny u studentów oraz decydować kto co i kiedy może uruchomić. W trakcie zajęć, specjalny pasek narzędzi studenta stale informuje studentów o temacie zajęć, pozostałym czasie, otrzymanych od nauczyciela nagrodach, spodziewanych rezultatach zajęć – wszystko po to, by ułatwić uczestnikom skupienie się na omawianej tematyce.

Poprawa wyników nauczania

Stosując najlepsze praktyki, mając do dyspozycji narzędzia pomagające studentom skupić się na temacie zajęć, nauczyciele są w stanie poprawić efekty nauczania. Narzędzia oceniania dostępne w programie NetSupport School pozwalają przeprowadzić nieformalne dyskusje w klasie albo dzięki wzajemnemu ocenianiu lepiej przygotować studentów do egzaminów zewnętrznych pod koniec roku.
Im bardziej regularnie sprawdzanie postępów, tym lepsze efekty nauczania – nauczyciel jest w stanie dostarczyć dokładnie tę wiedzę, której uczniowie potrzebują, by poprawić wyniki.

Najlepsze praktyki

Wiele funkcji NetSupport School jest zaprojektowanych zgodnie z rekomendacjami edukacyjnymi i powszechnie akceptowanymi „najlepszymi praktykami”. NetSupport School przedstawia studentom szczegółowe informacje o lekcji oraz spodziewane rezultaty zajęć, natomiast Notatnik studenta zapewnia pełny zapis najważniejszych informacji z każdej lekcji (cenne źródło dla nieobecnych na lekcji). Unikalny moduł pytań i odpowiedzi w NetSupport School zapewnia szybką i łatwą formę oceniania ucznia przez nauczyciela, ocen wzajemnych, ocen grupowych. Dodatkowo, nauczyciel może pogrupować studentów, by dopasować zadania i formy nauczania do ich zróżnicowanych potrzeb.

Środowisko

Pełna kontrola nad drukarkami w pracowniach ma natychmiastowy pozytywny wpływ na środowisko poprzez wpływ na zużycie papieru w szkole. Dodatkowo, jako nauczyciel nie musisz już rozdawać kartek papieru – możesz wysłać dokumenty elektroniczne do całej klasy jednym poleceniem. Dodatkowo, możesz wyłączać komputery zdalnie, gdyby przypadkiem pozostały włączone.

NetSupport School has proven invaluable for classroom control and focusing the students.

Mike Gomm, Maiden Erlegh School

An unbeatable range of classroom management features and is, in many ways, the best of its kind on the market. PC

Pro Magazine

NetSupport has revolutionised teaching and learning at our school. An excellent classroom management tool that every ICT/Computing teacher should have. 

Robert Kent, Jack Hunt School

This is the way that software is supposed to work – quickly, easily and well. A joy 10/10. 

ICT for Education Magazine

NetSupport School has made a big difference in our classroom. Teachers love the fact that they can, just with a few clicks, actively monitor the students.

Cambridge Meridian Academies Trust

Teachers especially love having control of creating their own internet lists as well as practical measures such as turning off printing, which are all things that really help keep the students focused.

L.E.A.D. Academy Trust 

Related Articles