Korzyści

NetSupport SchoolNarzędzia do zarządzania klasą zapewniają nauczycielom, technikom i uczniom szereg korzyści edtech. Od zabezpieczenia inwestycji w technologię edtech na przyszłość i poprawy wyników nauczania, po wspieranie dobrego samopoczucia uczniów i tworzenie bezpiecznego środowiska do nauki – i wiele więcej!

Uniwersalność platformowa

Ten w pełni przyszłościowy produkt zawsze dotrzymuje kroku najnowszym rozwiązaniom platformowym i uwzględnia zmieniający się krajobraz IT w placówkach edukacyjnych, oferując dedykowane wersje dla wszystkich wiodących platform stacjonarnych i mobilnych. Obsługa urządzeń Windows, Mac, Linux, Chromebooków, Android i iOS – NetSupport School pozwala nauczycielom łączyć się ze wszystkimi urządzeniami studenckimi, na różnych platformach.

Generalnie, NetSupport School zapewnia prosty mechanizm łączenia się z urządzeniami studenckimi w sali lekcyjnej (niezależnie od typów platform i używanych urządzeń). Nauczyciel może przeglądać urządzenia studenckie i łączyć się z nimi, używać predefiniowanych list komputerów stacjonarnych i studentów oraz łączyć się automatycznie z szeregiem studenckich systemów informatycznych (m.in. ClassLink One Roster i Google Classroom).  

Oszczędność czasu

NetSupport School posiada rozwiązania pozwalające nauczycielom oszczędzić wiele czasu, np. intuicyjny interfejs użytkownika z prostymi narzędziami, dostępnymi za jednym kliknięciem – co pomaga zmaksymalizować czas lekcyjny i umożliwić skupienie uwagi na procesie nauczania. Nauczyciele mogą również włączać i wyłączać jednocześnie kilka komputerów stacjonarnych, monitorować kilka komputerów w pojedynczym widoku z jednego punktu centralnego, wysyłać/odbierać pliki od wszystkich lub od wybranych uczniów – i wiele więcej…

NetSupport School pozwala również oszczędzić czas technikom, dzięki możliwości zdalnego rozwiązywania problemów – w natychmiastowy i bezpieczny sposób. Konsola Techniczna ułatwia monitorowanie sieci (tylko system Windows), zapewniając: widok całej szkoły; grupowanie komputerów według sal, podświetlanie urządzeń aktualnie połączonych z nauczycielami oraz wyświetlanie stanu każdego z nich w czasie rzeczywistym.

Oszczędność kosztów

Są praktyczne sposoby poczynienia oszczędności z NetSupport School, np. możliwość włączania i wyłączania wszystkich komputerów w sali lekcyjnej z komputera stacjonarnego nauczyciela – co zapewnia, że po zajęciach żadne urządzenie nie pozostaje włączone (nie trzeba sprawdzać każdego komputera osobno). Centralnie można także zarządzać drukarkami, co oznacza mniejsze straty papieru i eliminację nieautoryzowanych wydruków. Zmniejszenie obciążenia sieci w istotny sposób przyczynia się do redukcji zużycia energii, co w skali szkoły przekłada się na dużą oszczędność energii i czasu.

Wymogi eBezpieczeństwa

Ponieważ technologia intensywnie się rozwija i staje się nieodłącznym elementem codziennych czynności, ważne jest edukowanie młodzieży w zakresie pozytywnych zachowań w świecie cyfrowym i odpowiedzialnego zachowania on-line, a także zapewnienie, aby szkoły gwarantowały bezpieczne środowisko edukacyjne.

NetSupport School może służyć do promowania kultury dobrego cyfrowego obywatelstwa: począwszy od wyświetlania ekranu uczniom w klasie dla promowania pozytywnego użytkowania, od pokazywania klasie demonstracyjnego ekranu nauczyciela, po informowanie uczniów, które aplikacje lub strony są dostępne. Monitorowanie klawiatur, pomiar wykorzystania internetu, kontrolowanie aplikacji i funkcja „Bezpieczne wyszukiwanie” pomagają szkołom zapewnić dostęp do odpowiednich zasobów internetowych, przy zachowaniu kontroli nad stronami i treściami przeglądanymi przez uczniów. 

Przyciąganie uwagi uczniów

NetSupport School zawiera narzędzia, pozwalające skupić uwagę uczniów na zadaniach i zmaksymalizować czas nauki. Uczący mogą wygaszać lub blokować ekrany uczniów, a także kontrolować użycie drukarek i USB. Aby zapobiec stratom czasu nauczania, można szybko uruchamiać i zamykać aplikacje i strony internetowe oraz kontrolować, kto ma dostęp do jakich zasobów i kiedy. Dedykowany pasek narzędzi studenta informuje uczniów o szczegółach zajęć, takich jak: temat lekcji, pozostały czas, nagrody przyznane przez nauczyciela, cele lekcji i oczekiwane rezultaty. Te wszystkie elementy pozwalają uczniom skoncentrować się na realizowanym programie. 

Uzyskiwanie lepszych wyników

Posługując się najlepszą praktyką i narzędziami pomagającymi skupić uwagę uczniów, nauczyciele są w stanie uzyskać lepsze wyniki nauczania. Narzędzia oceniania w NetSupport School pozwalają nauczycielom prowadzić nieformalne dyskusje z uczniami i umożliwiają uczniom koleżeńską ocenę w ramach przygotowań do końcoworocznych egzaminów zewnętrznych. Im bardziej regularna wymiana opinii, tym lepsze wyniki w nauce, a uczniowie zyskują świadomość tego, co powinni udoskonalić.

Najlepsza praktyka

Posługując się najlepszą praktyką i narzędziami pomagającymi skupić uwagę uczniów, nauczyciele są w stanie uzyskać lepsze wyniki nauczania. Narzędzia oceniania w NetSupport School pozwalają nauczycielom prowadzić nieformalne dyskusje z uczniami i umożliwiają uczniom koleżeńską ocenę w ramach przygotowań do końcoworocznych egzaminów zewnętrznych. Im bardziej regularna wymiana opinii, tym lepsze wyniki w nauce, a uczniowie zyskują świadomość tego, co powinni udoskonalić.

Środowisko

Pełna kontrola nad szkolnymi drukarkami ma bezpośrednie przełożenie na ekologiczne zużycie papieru. Ponadto, nauczający nie musi już rozdawać materiałów drukowanych na papierze; można za jednym razem rozesłać elektroniczne dokumenty do wszystkich uczniów. Można również zdalnie włączać i wyłączać komputery w klasie, jeżeli uczniowie sami tego nie zrobią. 

Szukasz rozwiązania opartego na chmurze?

Oprócz NetSupport School, NetSupport oferuje również Classroom.cloud, wielokrotnie nagradzane, oparte na chmurze rozwiązanie do nauczania w klasie, zarządzania IT i bezpieczeństwa online (opcjonalnie), które opiera się na dowodach i wpływie! Dowiedz się więcej o tym niedrogim rozwiązaniu 3 w 1, które uwielbiają klienci na całym świecie!

Dowiedz się więcej i rozpocznij bezpłatny okres próbny class.cloud

NetSupport School has proven invaluable for classroom control and focusing the students.

Mike Gomm, Maiden Erlegh School

An unbeatable range of classroom management features and is, in many ways, the best of its kind on the market. PC

Pro Magazine

NetSupport has revolutionised teaching and learning at our school. An excellent classroom management tool that every ICT/Computing teacher should have. 

Robert Kent, Jack Hunt School

This is the way that software is supposed to work – quickly, easily and well. A joy 10/10. 

ICT for Education Magazine

NetSupport School has made a big difference in our classroom. Teachers love the fact that they can, just with a few clicks, actively monitor the students.

Cambridge Meridian Academies Trust

Teachers especially love having control of creating their own internet lists as well as practical measures such as turning off printing, which are all things that really help keep the students focused.

L.E.A.D. Academy Trust 

Related Articles